Maikel Boon - vragen

Geacht college,

Onze Brabantse veehouders luiden de noodklok. De ontwikkeling van innovatieve stalsystemen, die nodig zijn in Noord-Brabant om aan de verscherpte eisen qua ammoniakuitstoot te kunnen voldoen, lopen fikse vertraging op.[1] Dit alles heeft te maken trage vergunningverlening enerzijds en met sterk opgelopen prijzen van bouwmaterialen en de beschikbaarheid van producten anderzijds. Hierdoor zijn de (rijks)subsidies die verstrekt worden om de innovatieve systemen te ontwikkelen ook niet meer toereikend.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Vandaag valt op de site van Omroep Brabant te lezen[1] dat de enorme drugsdumping op de Brabantse Wal, die vorig jaar in een daarvoor uitgegraven put is ontdekt, nog steeds niet is opgeruimd. Het drugsafval zit nog steeds in de grond en een oplossing is nog niet in zicht.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Nederlandse slachtkippenhouders moeten per 1 januari 2023 voldoen aan de eisen voor het Beter Leven Keurmerk, willen zij hun vlees nog kunnen afzetten in Nederlandse supermarkten. Op de site van Omroep Brabant viel afgelopen woensdag te lezen dat kippenboeren die overdekte uitloopstallen willen bouwen om aan de regels van het keurmerk te voldoen compleet vastlopen in langdurige vergunningstrajecten.[1]

Daarom de volgende vragen:

Read More