Maikel Boon - home

Geacht college,

Er bereiken onze fractie signalen dat Brabantse boeren die vanuit de provincie een hardheidsclausule op bepalingen uit de IOV hebben gekregen nog steeds vastlopen in hun bedrijfsvoering. Door de verkregen hardheidsclausule wordt bij deze boeren de verwachting gewekt dat zij met hun innovatieve stalsystemen aan de slag kunnen, maar in de praktijk blijken zij nog steeds tegen starre regelgeving aan te botsen.

Onze fractie heeft eerder technische vragen[1] gesteld om de situatie rondom de hardheidsclausule te verhelderen, maar het verhaal van de boeren noopt ons tot de volgende vervolgvragen:

Read More

Geacht college,

Deze week heeft het Imkersoverleg, een samenwerking van Nederlandse imkersverenigingen, de Taskforce Aziatische hoornaar gelanceerd. De Aziatische hoornaar is een ernstige bedreiging voor zowel de Nederlandse biodiversiteit als de fruitteelt, omdat deze insecten zoals honingbijen en wilde bijen aanvalt en opeet. Het Imkersoverleg merkt op dat de provincies te langzaam handelen en niet voldoende urgentiebesef tonen om deze dreiging aan te pakken.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

In een artikel van BN de Stem wordt geschetst dat het zogenaamde stikstofprobleem in Woensdrecht blijft bestaan, zelfs zonder stikstofuitstoot van agrariërs en bouwprojecten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor boeren, maar ook voor andere activiteiten. Zit een project boven de grenswaarde, dan mag er in de omgeving niets meer qua stikstofuitstoot, ook niet van de rechter. Zelfs een amateur wielerwedstrijd mag niet doorgaan, omdat de volgauto's te veel uit zouden stoten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More