PVV Brabant wil slimme camera's tegen drugsdumpingen

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is verheugd dat de spoorbeheerder ProRail honderd nieuwe camera’s gaat inzetten rond het spoor om de veiligheid te vergroten. Onze fractie hoopt dat er budget beschikbaar gesteld wordt om mobiele camera’s in te zetten om het Brabantse buitengebied veiliger te maken.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel ‘Nieuwe camera's waarschuwen bij afwijkingen rond het spoor’[1] op de website van de NOS?
2. Deelt dit college de mening van de PVV dat de veiligheid in het Brabantse buitengebied vergroot moet worden?[2] Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV dat camera’s met slimme software[3] de veiligheid in het Brabantse buitengebied kunnen vergroten, bijvoorbeeld wanneer deze door toezichthouders flexibel en/of mobiel kunnen worden ingezet? Zo nee, waarom niet?
4. Is dit college bereid om, samen met het budget wat gereserveerd wordt voor Vervolgaanpak ‘Naar een weerbare overheid in het buitengebied’ (zie Statenmededeling 24 oktober jl.), budget te reserveren om terreinbeherende organisaties, omgevingsdiensten en SSiB in staat te stellen om waar nodig flexibele/mobiele camera’s met slimme software tijdens controles in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://nos.nl/artikel/2204030-nieuwe-camera-s-waarschuwen-bij-afwijkingen-rond-het-spoor.html 
[2] https://www.brabant.nl/-/media/223cc57a96554e5dba94d4ab3b6511ca.pdf 
[3] https://www.prorail.nl/nieuws/slimme-mobiele-cameras-tegen-overlast-op-het-spoor 

 

Beantwoording: pdfMobiele_cameras_tegen_drugsdumpingen_beantwoording_dd_19-12-2017.pdf