PVV Noord-Brabant klaar met bestuurlijke onwil m.b.t. drugsdumpingen in Brabant

De PVV pleit al jaren voor cameratoezicht in het buitengebied om drugsdumpingen tegen te gaan. Het Brabants college laat in een recente beantwoording op Statenvragen van de PVV voor de zoveelste keer blijken dat dit vanwege allerlei futiele redenen geen optie zou zijn. De echte reden is echter bestuurlijke onwil.

Woordvoerder Maikel Boon: "De provincie bemoeit zich op allerlei terreinen met allerlei zaken die ver buiten de kerntaken gaan, maar met betrokken instanties in gesprek om de mogelijkheden van cameratoezicht te bespreken zou een brug te ver zijn. Ook worden er miljoenen over de balk gesmeten voor onzinprojecten m.b.t. duurzaamheid, cultuur of smart mobility, maar investeren in het tegengaan van drugsdumpingen is blijkbaar niet mogelijk.

We zien nu de gemeente Loon op Zand overgaan op cameratoezicht in het buitengebied, op advies van de politie zelfs. Dit toont aan dat het wél een mogelijkheid is. Maar het college van VVD, SP, D66 en PvdA kijken liever laf de andere kant op, waardoor(drugs)dumpers de baas blijven in het buitengebied."

Dit kan anders. Op 20 maart kunnen deze laffe bestuurders bij de Provinciale Statenverkiezingen weggestemd worden en kan er gestemd worden op de PVV, de partij die wel inzet op aanpakken.

Bijlage: pdfAntwoorden statenvragen cameratoezicht