PERSBERICHT "PVV wil ook een streep door ARHI procedure Nuenen: de herindeling moet écht van tafel!"

Volgende week vrijdag besluiten Provinciale Staten of zij het herindelingadvies van GS over de samenvoeging van Nuenen bij Eindhoven verwerpen. In december steunden de coalitiepartijen gedeputeerde Spierings die het statenvoorstel, waar het herindelingsadvies de bijlage van is, van de agenda van PS wilde halen. Dat statenvoorstel is formeel nooit verworpen, en hangt nog steeds boven de markt. Ook de Arhi-procedure is nooit gestaakt.

Volgens de PVV is het daarom niet genoeg om enkel te besluiten het herindelingsadvies volgende week te verwerpen. Zolang de Arhi-procedure niet is gestaakt, kan het college bijvoorbeeld een aangepast advies achter het nog hangende statenvoorstel nieten en het agenderen. PVV-woordvoerder Van der Kammen is er helder over "Het mag niet zo zijn dat het dossier na volgende week nog steeds boven de markt hangt. Wat de PVV betreft moet het volledig van tafel, inclusief de Arhi-procedure".

De PVV zal sowieso tegen de herindeling stemmen. "Herindelingen zijn geen doel op zich, en alleen dán acceptabel als de meerderheid van de betrokken inwoners er positief tegenover staat. Bij voorkeur gepeild via een referendum", aldus Van der Kammen. "Glashelder dat er geen draagvlak voor de annexatie van Nuenen is". De PVV dient volgende week een motie in met de opdracht aan GS om de Arhi-procedure te staken en de Minister daarover te informeren.

 

Motie: docxMotie_herindeling_Nuenen_echt_van_tafel.docx