PERSBERICHT: VVD bedriegt de kiezers in stemwijzer over cameratoezicht buitengebied!

In de Stemwijzer[1] geeft de Brabantse VVD aan dat ze een onderzoek willen naar de mogelijkheid van cameratoezicht in het buitengebied om (drugs)dumpingen tegen te gaan. Terwijl de VVD-fractie plannen daarvoor de afgelopen vier jaar in Provinciale Staten consequent heeft afgewezen.

Maar tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 februari heeft de VVD het bedrog nog eens verduidelijkt door een motie van de PVV[2], die gezien de standpunten van de VVD in de Stemwijzer werd voorgesteld, al bij voorbaat te blokkeren, zodat deze niet eens ingebracht mocht worden[3].

De VVD Noord-Brabant wil haar kiezers laten geloven dat het orde op zaken wil stellen in de chaos van het Brabantse buitengebied, maar als er voorstellen worden gedaan die letterlijk aansluiten op uitspraken van de partij stemt de VVD dus tegen. Zoals het altijd heeft gedaan.

Door deze leugenachtige en laffe opstelling van de VVD blijven de criminelen de baas in het Brabantse buitengebied.

[1] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/1930-persbericht-pvv-brabant-vvd-en-d66-misleiden-kiezer-bij-de-stemwijzer-inzake-aanpak-drugsdumpingen 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/moties/1931-actuele-motie-onderzoek-cameratoezicht-in-het-buitengebied 

[3] https://www.youtube.com/watch?v=pHjMnWUgjp0&feature=youtu.be 

stemwijzervvdcameratoezicht