PVV Noord-Brabant: Brandbrief verkeersnoodtoestand Brabant naar het Rijk

Kortgeleden werd Nederland opgeschrikt door een rigoureuze aankondiging van minister Harbers van infrastructuur waarin hij aangaf dat vele wegenprojecten in ons land gepauzeerd gaan worden. Ook essentiële wegenuitbreidingen in onze provincie behoren tot de projecten die vanwege stikstof, gebrek aan personeel en hoge materiaalkosten op de lange baan zijn geschoven. Op deze manier wordt vier miljard euro vrijgemaakt om in plaats van in extra asfalt in wegenonderhoud te steken.

Woordvoerder mobiliteit Tjerk Langman: "Deze plannen van de minister zijn voor de PVV volstrekt onacceptabel. Dit betreft wegenprojecten waar al jaren geleden heldere afspraken over zijn gemaakt en die ook echt nodig zijn om Brabant in beweging te houden. Als de aangekondigde uitbreidingen van A2, A58, en A67 echt gepauzeerd gaan worden, wordt onze provincie door het Rijk ondermijnd. We moeten dan spreken van een verkeersnoodtoestand in Brabant. Dit is fnuikend voor onder andere ons vestigingsklimaat, onze economie en werkgelegenheid.

Tot nu toe heeft het provinciebestuur helaas zeer slap op de plannen van de minister gereageerd en ik zal daarom komende vrijdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten namens de PVV een actuele motie indienen. Middels deze motie roepen wij het Brabantse college op om samen met gemeenten en bedrijven een brandbrief richting het Rijk te sturen, waarin protest wordt aangetekend tegen de handelswijze van de minister en door Brabant geëist wordt dat alles op alles wordt gezet om het extra asfalt, geheel volgens afspraak, toch aan te leggen."