PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant dient Motie Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion

Aanstaande vrijdag zal PVV Noord-Brabant de motie "Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion" indienen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De motie roept op tot een grondig onderzoek naar de overeenstemming tussen het aansluiten bij of steunen van Extinction Rebellion door provinciale ambtenaren en de gedragscode van de provincie, om vast te stellen of dit in strijd is met de integriteitsnormen. Deze stap is met name relevant gezien de recente oproepen van Extinction Rebellion aan ambtenaren om zich bij hun beweging aan te sluiten[1].

Maikel Boon, woordvoerder ondermijning van PVV Noord-Brabant, benadrukte: "XR-activisten hebben herhaaldelijk democratische vergaderingen verstoord en illegale acties ondernomen, zoals het bezetten en beschadigen van snelwegen, vliegvelden en privébezittingen. Deze handelingen zijn niet alleen in strijd met de wet, maar ondermijnen ook de kernwaarden van onze democratie."

Boon vervolgde met kracht: "We mogen niet toestaan dat illegale en ondermijnende activiteiten ongestraft blijven, vooral niet wanneer het ambtenaren betreft die een plechtige belofte van integriteit hebben afgelegd. Deze motie is een cruciale stap om de rechtsstaat te beschermen en ervoor te zorgen dat ambtenaren trouw blijven aan hun verplichtingen richting onze samenleving en wetten."

De motie zal worden besproken op 8 september 2023 tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

[1] https://extinctionrebellion.nl/community/xr-ambtenaren/

De motie: https://pvvnoordbrabant.nl/nieuws/moties/2537-motie-tegen-ondermijning-door-extinction-rebellion