PVV: Aanpak dumpen drugsafval

De PVV in Noord Brabant is zeer bezorgd over de snel toenemende gevallen van dumpen van drugsafval in natuurgebieden. "Naast een succesvolle aanpak van de wietteelt in Brabant door een taskforce zou een dergelijke opsporingseenheid voor synthetische drugs een goede zaak zijn". De PVV stelt vrijdag 19 april tijdens de Statenvergadering hierover vragen aan het Provinciebestuur.

Harry van den Berg

PVV Noord Brabant