MOTIE Cameratoezicht tegen drugsdumpingen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

Brabant landelijk de koploper is in drugsdumpingen;

Uit cijfers van de politie blijkt dat er vorig jaar in Brabant op 101 plekken drugsafval is gevonden en dat dat 54 drugsdumpingen meer zijn dan een jaar eerder;

Het meeste afval wordt achtergelaten op openbare plekken in de buitengebieden, zoals parkeerplaatsen en verlaten wegen;

Overwegende dat:

De problematiek van drugsdumpingen hardnekkig is;Drugsdumpingen tot ernstige verontreinig van het milieu kunnen leiden; Verschillende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, aan hebben gegeven dat cameratoezicht een ondersteunend middel kan zijn in de preventieve en repressieve aanpak van drugsafval;

Verzoeken GS:

Om de kosten van het plaatsen van camera’s in bossen en het buitengebied te onderzoeken;In overleg te treden met o.a. justitie, politie, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties en met hen te bespreken in hoeverre de provincie een bijdrage kan leveren aan (camera)toezicht in het buitengebied;De uitkomsten hiervan te rapporteren, zodat PS een afgewogen oordeel kan vellen over de mogelijkheid tot uitbreiding en aanscherping van het (camera)toezicht in bossen en het buitengebied;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant