Amendement Uitingen in vergaderruimten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 63/20 B

Besluiten

“D.

Artikel 22 komt te vervallen.”

 

Toelichting:
Artikel 22 is volstrekt onnodig. Het artikel miskent het democratische partijpolitieke mandaat van de kiezers, dat moet herkenbaar uitgedragen kunnen worden. Van enig overdadig campagne-achting vertoon is in de Statenzaal nooit sprake geweest, dus het is een onnodig verbod.

 PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem