Motie Behoud Zwarte Piet in onze bibliotheken

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


• Boeken met Zwarte Piet massaal gezuiverd worden uit Nederlandse bibliotheken;
• Cubiss, een organisatie die projecten uitvoert op het gebied van leesbevordering, taalvaardigheid, mediawijsheid en bibliotheekinnovatie, een culturele partner van Brabant is en door de provincie wordt ondersteund en gefinancierd;

Overwegende dat:
• Zwarte Piet bij Nederland én bij Brabant hoort;

Dragen GS op:
• Om van Cubiss te eisen dat zij zich inzetten om boeken met Zwarte Piet in onze bibliotheken te behouden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant