Zienswijze begrotingswijziging havenschap moerdijk

Voorzitter,

bij de behandeling van de oorspronkelijke begroting 2017 over het Havenschap Moerdijk heeft de PVV de nodige vraagtekens geplaatst over die begroting. Zowel de aanpassing van de governance structuur alsook de begroting konden op die dag niet op onze instemming rekenen.

Die begroting 2017 bevatte een rooskleurig vergezicht van een succesvol Logistiek Park Moerdijk. Wensen of bedenkingen vond GS niet nodig en de risicovolle ontwikkelingen waar de PVV op heeft gewezen werden terzijde geschoven. Het LPM kon immers alleen maar een succesverhaal gaan worden, aldus het college.

Voorzitter, los van risico's of roze dromen en los van hoe je daarover denkt konden we in elk geval wel een mening vormen over een begroting die ergens over ging. En dat is een belangrijk verschil met de aangepaste begroting die er nu ligt.

Voorzitter, er is een damwand geplaatst tussen de echte inhoudelijke begroting van het havenschap en dat wat PS nu voorgeschoteld krijgen. Dat is namelijk niet meer dan een financieringsconstructie. Wat er achter de financieringsconstructie zit, daar mogen wij kennelijk niets meer van weten.

Het enige dat we wel weten is dat de provincie garant staat voor 50% van het krediet dat via deze constructie kan worden toegekend. Ergens tussen de 70 en 140 miljoen euro, daar staat de provincie garant voor. Maar de daarachter liggende inhoudelijke begroting en de cijfers zijn een groot mysterie.

Voorzitter, met de omvorming naar de nieuwe governance structuur is de volksvertegenwoordiging dus feitelijk buitenspel gezet. Dat is niet de eerste keer en het is een schande dat de meeste collega's het gedwee ja-knikken kennelijk wel comfortabel vinden.

Voorzitter, u begrijpt dat de PVV wél een zienswijze zou willen indienen.