Statenvoorstel 29/17 Zienswijze Concept-begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

Voor, mét stemverklaring dat de PVV wel bij haar eerder geuite bezwaren over de huidige governancestructuur blijft, omdat de volksvertegenwoordiging buitenspel is gezet bij deze constructie tussen Havenschap en Havenbedrijf waarin we geen directe controle op het Havenbedrijf meer kunnen uitoefenen.