Spreektekst Addendum op bestuursakkoord 2020-2023 “Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant”

Voorzitter,

De vijf nieuwe coalitiepartijen die elkaar hervonden hebben na een eerder fiasco leggen vandaag een ‘addendum’ bij het bestaande bestuursakkoord voor aan PS. Het woord ‘addendum’ komt van het Latijnse werkwoord ‘addere’ wat toevoegen of aanvullen betekent. Dit stuk zou dan ook conform motie 102-2021 het bestaande bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en het op enkele punten moeten aanvullen. Maar dit addendum vult het bestuursakkoord niet aan, maar sloopt er vooral essentiële zaken uit. Het meest in het oog springt het schrappen van het correctief referendum, wat door de nieuwe coalitiepartijen collectief de nek om wordt gedraaid. Een addendum wat niet aanvult, maar juist schrapt is geen echt addendum. En dit addendum zónder referendum is vooral een dédaindum.

En dat dédain druipt er onmiddellijk weer vanaf bij met name Dedain’66. “Het progressieve gezicht van Brabant is terug!” riep D66-fractievoorzitter Ine Meeuwis onmiddellijk na het bekend maken van de nieuwe coalitie. Aan héél Brabant en aan alle Brabanders wordt daarmee ongevraagd een ‘progressief gezicht’ opgedrongen. Maar Brabant heeft géén ‘progressief gezicht’, dat bleek in ieder geval niet uit de verkiezingsuitslag bij de laatste Statenverkiezingen, waar juist sprake was van een centrum-rechtse meerderheid. En wat zegt zo’n houding al bij voorbaat over de bedoelde ‘open parlementaire samenwerking’ in PS, als de ‘niet-progressieve’ fracties er blijkbaar toch niet toe doen? Maar het gezicht van Brabant zijn op de allereerste plaats de gezichten van onze Brabantse burgers: kan deze coalitie hen wel recht in het gezicht aankijken? Hoe verhoudt dit akkoord zich met de randvoorwaarde van draagvlak en draagkracht en de ‘betrokkenheid van burgers bij provinciaal beleid en projecten’ en het ‘meebeslissen over de eigen omgeving’ zoals het addendum propageert? Hoe kan die burger meebeslissen als niet eens het referendum mogelijk wordt gemaakt?

Want wat blijft er nog over van verkiezingsbeloftes als alles wordt weggegeven in ruil voor het pluche? Uit de gespreksverslagen van de informateurs met de beoogde coalitiepartijen wordt dit pijnlijk duidelijk. Zo valt in het verslag van de PvdA te lezen: “inhoudelijk zijn alle partijen gelijkwaardig voor de PvdA.” Het is dus inhoudelijk één pot nat. De VVD had ook een voorkeur voor een combinatie met PvdA en D66 en het was hen “om het even” of Groenlinks of SP daarbij zou aansluiten. De VVD is zo verslaafd aan linkse samenwerkingen dat het zelf een compleet linkse partij is geworden. Heel de deug-katechismus van de linkse kerk, van klimaatgedram tot extra cultuursubsidies, slikt de VVD voor zoete koek en voert het braaf uit. Geen wonder dat de PvdA alle beoogde coalitiepartijen als inhoudelijk gelijken ziet: alles is inwisselbaar geworden. Welke coalitiepartij kan – buiten verkiezingstijd - de Brabantse burgers nog uitleggen wat de inhoudelijke verschillen zijn?

De VVD en het CDA worden weliswaar als het ‘motorblok’ van deze coalitie bestempeld, maar van dat motorblok blijft niets meer over dan de stekker van een elektrische ecobakfiets. Stond de VVD tot voor kort nog stoer te vertellen dat Brabant voor kernenergie zou gaan (Roel Gremmen zelfs primetime op omroep Dtv), nu laten ze deze enige serieuze energieoplossing keihard vallen in het addendum. Met als smoes ooit ergens ver in de toekomst en op landelijk niveau, het enige wat als kern blijft is de ultra weke houding van de VVD als kern van het probleem.

Het CDA liet het voor-vorige college klappen omwille van de stikstofeisen, maar stapt nu in een coalitie waar onze boeren weer helemaal niets mee opschieten. Sterker nog, die met de zogenaamd gebiedsgerichte aanpak onze boeren alleen maar meer het vuur aan de schenen wil leggen. Onder het mom van een koude sanering met een couleur local. Daarboven op nog het bij voorbaar slikken van alle nieuwe landelijke stikstofeisen, die uiteindelijk iedere boer, ook biologische boeren, de kop zullen kosten. Het is en het blijft onze hardwerkende boeren de ellende, onzekerheid en de afgrond injagen omwille van de volstrekt onzinnige en onnodige stikstofeisen die deze coalitie zich door het Brusselse Natura2000-schrikgedrocht laat aansmeren. En het CDA doet daar weer vol overtuiging aan mee. Het CDA laat onze boeren weer boeten. Onze boeren verdienen waardering en steun, in plaats van straf. En koeien horen gewoon in de wei en niet in een “clean room” zoals de VVD noemt (Wilma Dirken op Omroep Brabant).

Dan nog wat meer specifieke punten bij het addendum. Om te beginnen de titel van dit nieuwe bestuursakkoord: “samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant”. Wat blijft er nog aan ‘kwaliteit’ over als straks alles vol staat met XXL-blokkendozen, megawindparken en zonnepanelen? En over ‘vol’ gesproken: het addendum stelt: “De druk op de ruimte in Brabant is groot”, zeggen de coalitiepartners daarmee eigenlijk niet gewoon ‘Brabant is vol’? Zouden we dan niet eens stoppen met nog meer arbeidsmigranten binnenhalen, asielzoekers vestigen, XXL-distributiecentra uit de grond laten stampen en van Brabant één groot windpark te maken?

Qua landbouw stelt het addendum dat ‘uitkoop van boerderijen op vrijwillige basis gebeurt’, máár: “uitzonderingen daargelaten”. Hoe worden deze uitzonderingen bepaald en hoe wordt voorkomen dat de uitzondering hier de regel wordt? Verder wil men een provinciale grondbank voor die gebiedsgerichte aanpak waarbij met middelen uit de immunisatieportefeuille gronden worden aangekocht. Maar wordt met die gronden dan wel rendement gemaakt, waar de immunisatieportefeuille voor bedoeld is? Of wordt dit per saldo weer ordinair potverteren? Toppunt van hypocrisie is nog wel het voornemen van het verbeteren van de leefomgeving voor weide- en akkervogels: die worden ondertussen fijngehakt door de vele windturbines en kunnen niet meer op de weide nestelen door de eindeloze zonnevelden. En voor de akkervogel blijft er geen akker meer over als onze boeren zijn uitgerangeerd door deze stikstofjunta.

En dan krijgt de nieuwe PvdA-gedeputeerde het cultuur-pretpakket in GS, waarbij hij niets meer hoeft te doen dan extra cultuursubsidies uit te delen. Maar het gaat hier wel om extra inzet omdat de cultuur-, sport,- en evenementensector zwaar getroffen is door de coronacrisis. Dat geldt in het bijzonder ook voor de kermisexploitanten en onze horeca. Mogen deze groepen Brabantse ondernemers óók iets verwachten van deze provincie? Of is het alleen maar wéér dezelfde cultuurkliek? En in welke verhoudingen tussen de sectoren gaat het aanvullende budget voor 2022 en 2023 worden ingezet? Wat weten de coalitiepartijen nu al dat ze daar al spreken over “onder andere”? Zijn er al afspraken gemaakt buiten dit addendum om?

Dan is er nog het SDG-geklets over Brede Welvaart. Wat blijft er überhaupt nog aan welvaart over voor onze Brabanders met alle totaal onbetaalbare klimaatplannen? En al helemaal als klimaatdwingelandij van Timmermans er vanuit Brussel nog bovenop komt, waar ook deze coalitiepartijen bij aan de eurocratische leiband lopen. Daarmee krijgen onze burgers geen ‘brede welvaart’ maar schrijnende energie-armoede. Onacceptabel!

Van de bestuursopdracht Veilig en Weerbaar Brabant hebben we onder de laatste twee colleges praktisch niets gezien. Krijgen we onder dit college wel concrete actie en resultaten, voordat deze bestuursopdracht afloopt? Want de drugscriminelen zijn onverminderd een gevaar voor onze samenleving en halen al helemaal hun schouders op voor de leus ‘een dumper is een stumper’.

Tot slot: via de zogenaamde knelpuntenbuffer wil men deze periode nog een slordige 71 miljoen belastinggeld verjubelen. Het toppunt van verspilling en decadentie is daarbij de 2 miljoen budget voor ‘verduurzaming provinciehuis’. Dit gebouw is pas enkele jaren geleden voor meer dan 30 miljoen euro verbouwd en zou er weer vele jaren tegen moeten kunnen. Hoe komt deze coalitie erbij om zoveel belastinggeld stuk te slaan omwille van een D66-jubelpraatje?

Voorzitter, dit akkoord is wederom een voortzetting en een verdere verergering van de vorige linkse akkoorden, dit kunnen we als PVV dan ook absoluut niet steunen.

Tot zover in eerste termijn.