Statenvragen inzake afketsen verhuizing slachterij naar Brabant‏

Geacht college,
 
Op de site van Omroep Brabant valt te lezen dat de geplande verhuizing van Vleesverwerker Hilckmann en Slachthuis Nijmegen geen doorgang zal vinden, omdat Hilckmann ermee stopt vanwege het niet verkrijgen van een vergunning om te mogen exporteren naar China[1]. Bij de uitwerking van het bestuursakkoord in september vorig jaar werd deze verhuizing door dit college nog jubelend gepresenteerd vanwege de arbeidsplaatsen die het Brabant zou opleveren, alsmede de ‘mogelijkheden voor versterking van het Agrifood Cluster’[2].Dat leidt tot de volgende Statenvragen:
 
  1. Wat betekent het niet doorgaan van de verhuizing van Vleesverwerker Hilckmann en Slachthuis Nijmegen naar Haps voor de ‘fysieke investering’ van 2 miljoen euro die      volgens Statenvoorstel 59/15 A bij dit project was gemoeid?
  2. Klopt het dat de provincie Noord-Brabant forse financiële steun heeft verleend aan de gemeente Nijmegen bij het realiseren van dit project en klopt het bedrag van 23,1 miljoen euro, dat als lening aan Nijmegen zou zijn verstrekt voor de uitkoop en verplaatsing van Hilckmann?[3] Zo ja, is deze lening al uitgegeven en wat betekent het niet doorgaan van de verhuizing voor deze lening?
  3. Klopt de berichtgeving dat de provincie Noord-Brabant voor de verplaatsing additionele steun aan de gemeente Nijmegen heeft verleend in de vorm van een subsidie? Zo ja, waarom is voor deze vorm gekozen en wat betekent het niet doorgaan van de verhuizing voor deze subsidie?
  4. Wat noopte dit college ertoe om in jubelstemming te reppen over versterkingen van het Agrifood Cluster en honderden nieuwe arbeidsplaatsen voor de provincie, terwijl een goed half jaar later blijkt dat niet alleen de verhuizing niet doorgaat maar dat Hilckmann er zelfs de stekker uit moet trekken?
  5. Heeft het college wel degelijk onderzoek gedaan naar de waarde en de levensvatbaarheid van Hilckmann – een bedrijf dat omvalt na het niet verkrijgen van één vergunning – voordat de miljoenen over de tafel gingen? Was dit college überhaupt op de hoogte van het enorme belang van de Chinese vergunning voor het voortbestaan van het bedrijf?

 

Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Joyce Kardol

 


[1]http://www.omroepbrabant.nl/?news/244933912/Honderden+banen+gaan+niet+door+slachterij+Hilckmann+en+Slachthuis+Nijmegen+niet+naar+Haps.aspx

[2]http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=54561

[3]http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/forse-steun-provincies-bij-verplaatsing-slachthuis-hilckmann-1.5087021

 

Beantwoording: pdfVerhuizing_Hilckmann_beantwoording_dd_15-03-2016.pdf