Vervolgvragen falende controle asielzoekers en de Brabantse aanpak opvang vluchtelingen

Geacht college,

Gedateerd 14 juni ontvingen wij de beantwoording van het College op onze statenvragen van 18 mei met als onderwerp de falende controle op asielzoekers en de Brabantse aanpak opvang vluchtelingen (uw kenmerk C2190269/3997751).(1)
Zowel de beantwoording alsook nieuwe ontwikkelingen leiden tot de volgende vervolgvragen:

1. Op vraag 2 wat deze tekortschietende screening voor de risico's in en rond de bestaande opvang in Brabant betekent, antwoordt het college "Wij hebben geen signalen dat de risico's in en rond de bestaande opvanglocaties groter zijn geworden". Dit antwoord veronderstelt dat volgens het college een bepaald mate van risico aanwezig is.
-Hoe groot is dit risico?
-Heeft het college moeite gedaan zich actief te (laten) informeren rondom de veiligheidssituatie naar aanleiding van de gebrekkige controle? Zo nee, waarom niet?
-Heeft het college een veiligheidsanalyse uitgevoerd of laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

2. Op vraag 4 of de CdK zich herkende in zijn uitspraak in Boekel over asielopvang in Noord-Oost Brabant dat de lokale politici zich niet moeten laten leiden door het kabaal van tegenstanders, zoals weergegeven in Brabants Dagblad stelt het college dat het Brabants Dagblad de CdK onjuist heeft geciteerd.
-Heeft het college Brabants Dagblad om rectificatie gevraagd van het bewuste artikel (2)?
-Wat was de reactie van Brabants Dagblad?
-Kan de PVV Noord-Brabant de betreffende video-opnamen waarnaar wordt verwezen ontvangen?

3. Op vraag 5 of de CdK én GS aan kunnen geven hoe ruimhartig het is naar onze eigen Brabantse burgers om asieleisers die acht veilige landen gepasseerd zijn, gebrekkig gecontroleerd zijn en op jacht zijn naar onze welvaart hier opvang, woningen en sociale voorzieningen aan te bieden, gaat het college niet in. Zou het college alsnog antwoord op de vraag willen geven?

4. Volgens Volkskrant van 18 juni zijn duizenden asielzoekers in de nazomer van 2015 het land binnengekomen zonder te zijn geïdentificeerd of onderzocht op terroristische dreiging.(3) Ook in november en februari zou sprake zijn geweest van grote lacunes in de identificatieprocedure.(4) Een werkgroep van het Ministerie van Justitie benoemt het volgens dit artikel als risico dat 'ongeïdentificeerden' vanuit Ter Apel het land in worden gestuurd. Daarnaast bleek uit het dreigingsbeeld van de NCTV van 16 maart 2016 dat terroristen gebruik maken van de asielprocedure.(5)
-Schaart het college dit soort berichtgeving óók onder de noemer "Wij hebben geen signalen dat de risico's in en rond de bestaande opvanglocaties groter zijn geworden"?
-Vindt het college deze berichtgeving net als de PVV ongelooflijk verontrustend?
-Is het college bereid haar kop uit het zand te halen?
- Kan het college aangeven hoeveel ongescreende asielzoekers in een asielopvang in Brabant terecht zijn gekomen? Is het bij het college bekend of onder deze groep asielzoekers met onbekende bestemming uit de procedure zijn verdwenen? Is het college bekend of aanvankelijk ongescreende asielzoekers in een latere fase alsnog zijn gescreend?
-Vindt het college net als de PVV dat het college met de veiligheid van Brabant speelt als zij niet bereid is om een helder signaal richting de regering af te geven dat het tijd is de grenzen te sluiten voor asielzoekers?

5. Volgens het Volkskrant-artikel3 zag de Inspectie voor Veiligheid en Justitie op de IND-aanmeldlocatie in Budel "'profilers' die bij de identificatieprocedure moeten letten op uiterlijke kenmerken zoals tatoeages of schichtig of hyperactief gedrag, om mensen eruit te pikken die mogelijk een veiligheidsrisico vormen. Voor die functie bleken tijdens het inspectiebezoek mensen te worden ingezet die geen specifieke kennis of opleiding hadden voor dit soort werk."

-Schaart het college dit soort berichtgeving óók onder de noemer "Wij hebben geen signalen dat de risico's in en rond de bestaande opvanglocaties groter zijn geworden"?
-Is het college bereid haar kop uit het zand te halen?
-Vindt het college net als de PVV dat het college met de veiligheid van Brabant speelt als zij niet bereid is om een helder signaal richting de regering af te geven dat het tijd is de grenzen te sluiten voor asielzoekers?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

(1) https://www.brabant.nl/search/brabant?q=vragen%20PVV%20falende%20controles%20asielzoekers

(2) http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/boekel/van-de-donk-roept-raadsleden-op-tot-beetje-lef-voor-opvang-asielzoekers-1.6023302

(3) http://www.volkskrant.nl/binnenland/vanwege-personeelstekort-geen-controle-op-vluchtelingen~a4322699/

(4) http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/06/door-personeelstekort-schiet-de-identificatie-van-asielzoekers-erbij-in-318036/

(5) http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nctv-waarschuwt-terroristen-vluchtelingenstroom

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_falende_controle_azc_Budel_beantwoording_dd_12-07-2016.pdf