Statenvragen huisdierdumpingen in Brabant

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met groot afgrijzen kennis genomen van de artikelen “zeventien cavia’s gedumpt in bos bij Bergen op Zoom ¹” van BN de stem en “Hond vastgebonden aan boom in Liesbos Breda: ‘Een hond dumpen doe je niet’ “van omroep Brabant ²

De PVV vindt het afschuwelijk dat er huisdieren in bossen gedumpt worden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Kan dit college aangeven hoeveel huisdieren er dit jaar zijn gedumpt in de Brabantse natuurgebieden? Zo nee, waarom niet?

2. Kan dit college aangeven of er dit jaar aanhoudingen zijn verricht in de Brabantse natuurgebieden wegens het dumpen van huisdieren? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat ondanks het in het leven roepen van Samen sterk in Brabant (SSiB) er nog steeds onvoldoende toezicht en handhaving aanwezig is in de Brabantse natuurgebieden? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt dit college de mening van de PVV fractie dat het voorkomen en / of opsporen van daders van huisdierdumping ook een speerpunt moet worden van Samen Sterk in Brabant? Zo nee, waarom niet?

5. Kan de provincie aangeven hoe vaak de app Buiten beter is gedownload en hoeveel actieve gebruikers deze app gebruiken? Zo nee, waarom niet?

6. Kan dit college aangeven hoeveel meldingen er dit jaar zijn doorgegeven via de app buiten beter? Zo nee, waarom niet?

7. Kan dit college aangeven hoeveel meldingen er dit jaar zijn doorgegeven via het telefoonnummer van SSiB (0900 996 54 32)? Zo nee, waarom niet?

8. Kan dit college aangeven of de meldingen van de aangetroffen cavia’s¹ of hond² zijn gemaakt naar het SSiB? Zo nee, naar wie/wat is de melding dan gemaakt?

9. Kan dit college aangeven wat de resultaten zijn van Samen Sterk in Brabant (SSiB) met betrekking tot het voorkomen en / of opsporen van daders van het dumpen van huisdieren in de Brabantse natuurgebieden?

10. Kan dit college aangeven wat er concreet bedoeld wordt met het speerpunt dierenwelzijn van Samen Sterk in Brabant (SSiB)? Zo nee, waarom niet?

11. Kan dit college aangeven of het onderwerp huisdierdumpingen besproken is bij het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO)? Zo nee, waarom niet en is dit college dan bereid om huisdierdumpingen te agenderen? Zo nee, waarom niet?

12. Welke concrete maatregelen gaat dit college treffen om het dumpen van huisdieren in de Brabantse natuur te stoppen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

Alexander van Hattem

¹ http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/zeventien-cavia-s-gedumpt-in-bos-bij-bergen-op-zoom-1.6512677

² http://www.omroepbrabant.nl/?news/255024612/Hond+vastgebonden+aan+boom+in+Liesbos+Breda+Een+hond+dumpen+doe+je+niet.aspx  

 

Beantwoording: pdfHuisdierdumpingen_beantwoording_dd_01-11-2016.pdf