PVV-Brabant wil N279 naar 100kmh hebben

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”Politie grijpt in op Racebaan N279" op de website van het Brabants Dagblad, gepubliceerd op 2 februari 2017. (1)
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college het artikel gelezen en hoe kijkt u tegen de ontwikkelingen op deze "racebaan" aan?
2. Bent u het met de PVV eens dat als vrijwel iedereen veel harder rijdt op deze weg, de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur in geluids- en milieutechnisch opzicht in de realiteit niet of nauwelijks verschil maakt? Zo nee, waarom niet?
3. De weg is ontworpen voor 100 kilometer per uur. Bent u het met de PVV eens dat daardoor de weginrichting onduidelijk en verwarrend kan zijn voor de weggebruiker en is dit, samen het in vraag 2 gestelde, voor u een reden om alsnog te overwegen om de maximumsnelheid op deze weg naar 100 kilometer per uur te brengen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

(1) http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/veghel/politie-grijpt-in-op-racebaan-n279-tussen-veghel-en-den-bosch-1.6876641

 

Beantwoording: pdfRacebaan_N279_beantwoording_dd_20-02-2017.pdf