PVV Noord-Brabant net als boeren ontevreden over mestbeleid

Geacht college,

Akkerbouwers, varkenshouders en melkveehouders vinden het mestbeleid nadelig en niet nuttig voor hun bedrijf. Het beleid zou minder ingewikkeld en flexibeler moeten worden.
Boeren, als ook de PVV, vrezen bovendien dat de bodemvruchtbaarheid van akkerbouwpercelen door het huidige mestbeleid achteruit gaat.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel:” Boer vindt mestbeleid niet nuttig voor eigen bedrijf” van website de boerderij(1)?
2. Deelt dit college de kritiek van met name akkerbouwers dat door het huidige mestbeleid, deels provinciaal beleid, de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat en deelt dit college de vrees van lagere gewasopbrengsten? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de kritiek van met name veehouders dat er een gebrek aan handhaving is (dus ook vanuit de provincie), waardoor mestfraude voor komt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat dit college nemen?
4. Boeren geven aan dat er meer draagvlak zou zijn voor het mestbeleid, als de mestregels eenvoudiger zouden zijn, als mestregels flexibeler zouden zijn, als compensatie en verrekening mogelijk zou zijn, als er meer oog zou zijn voor bodemvruchtbaarheid en soepelere vergunningverlening. Kan het college zich hierin vinden of hier begrip voor opbrengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan het provinciale mestbeleid inspelen op deze punten om zo meer draagvlak bij de boeren te creëren?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

(1) http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2017/4/Boer-vindt-mestbeleid-niet-nuttig-voor-eigen-bedrijf-116305E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2017-04-05|'Mestbeleid_niet_nuttig_voor_eigen_bedrijf'

 

Beantwoording: pdfBoer_vindt_mestbeleid_niet_nuttig_beantwoording_dd_18-04-2017.pdf