Statenvragen gevolgen stopzetten geothermieproject Groningen

Geacht college,

Het college is voornemens om indirect via het Energiefonds vele tientallen miljoenen en direct via een garantstelling 3,5 miljoen euro te steken in geothermieprojecten.[1]
In de Provincie Groningen is een groot geothermieproject gestopt vanwege de risico’s[2] waar de Brabantse PVV u al eerder op wees.[3]
De PVV heeft daarom de volgende vragen:

1) Heeft u kennisgenomen van de ontwikkelingen in Groningen en (in hoeverre) wijken de daar gemelde risico’s af van de risico’s in Noord-Brabant?
2) Is het college nu wel bereid om de geothermieprojecten - tenminste tijdelijk - op te schorten tot de veiligheid goed geborgd is? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/provincie-financieel-garant-voor-boringen-aardwarmte.aspx 
[2] http://www.dvhn.nl/groningen/Prestigieus-aardwarmteproject-stad-Groningen-per-direct-gestopt-scheur-in-de-broek-van-enkele-miljoenen-22627696.html 
[3] https://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1646-persbericht-pvv-noord-brabant-statenvragen-risico-s-geothermie 

 

Beantwoording: pdfGeothermie_Groningen_beantwoording_dd_21-11-2017.pdf