Statenvragen PVV Noord-Brabant over WHO geluidsnormen windturbines

Geacht college,

In het Algemeen Dagblad stond een alarmerend bericht over gezondheidsschade door windmolengeluid[1].

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Volgens AD noemt de WHO het geluid van windmolens een potentieel gezondheidsrisico.

Bent u bereid direct te stoppen met het Brabantse windmolenbeleid nu de Brabantse windturbines niet aan de WHO richtlijnen voldoen? Zo nee, waarom niet? Waarom laat u bewust de Brabantse bevolking onnodig gevaar lopen? Zo ja, op welke termijn kunnen de Staten een voorstel zien waarin het college meldt te zullen stoppen met (het faciliteren) van de bouw van windmolens in Noord-Brabant?

2. Bent u bereid om voor bestaande windturbines de maximale geluidsbelasting te handhaven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en op welke wijze gaat u dit vormgeven?

3. In hoeverre is inpassing van windturbines in Noord-Brabant volgens u überhaupt nog mogelijk indien de geluidsbelasting door deze turbines begrenst wordt op 45dB (piek, dus niet gemiddeld)?

Namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

[1] https://www.ad.nl/gezond/who-geluid-windmolens-is-potentieel-gezondheidsrisico~a15dd3ce/ 

 

Beantwoording: pdfWHO_geluidsnormen_beantwoording_dd_5-11-2018.pdf