Statenvragen inzake Aziatische hoornaars in Brabant

Geacht college,

Aziatische hoornaars worden met toenemende regelmaat aangetroffen in Nederland. Vorige week werd de eerste Aziatische hoornaar van het jaar aangetroffen in Raamsdonk. De Aziatische hoornaar ‘is een agressief dier dat graag honingbijen eet en die zijn juist erg belangrijk voor ons ecosysteem. Ook andere insecten vormen voer voor de Aziatische hoornaar, die een concurrent is van de Europese hoornaar. Daarom is deze soort op grond van de Europese Verordening Invasieve Uitheemse Soorten aangewezen als soort die bestreden moet worden.’

Dit leidt tot volgende Statenvragen:

1. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar in Noord-Brabant?
2. Volgens Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Stop Invasieve Exoten, is in Nederland de provincie verantwoordelijk voor het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Kan het college aangeven welke maatregelen al zijn getroffen tegen de Aziatische hoornaar in Brabant, ook specifiek in relatie tot het aangetroffen exemplaar van vorige week?
3. Kan de provincie aangeven tegen welke exoten maatregelen genomen wordem?
4. Is het college het met de PVV eens dat invasieve exoten altijd geweerd moeten worden uit onze provincie? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

 

Beantwoording: pdfAziatische_hoornaar_beantwoording_dd_26-6-2019.pdf