Statenvragen overlast eikenprocessierups

PVV Noord-Brabant wil dat provincie nu eens serieus werk gaat maken van de bestrijding van de processierupsenplaag

Al jaren wordt Brabant geteisterd door de plaag die processierups heet. Ook in 2019 worden veel klachten gemeld over de rups die een gevaar vormt voor zowel de volksgezondheid en de Brabantse vrijetijdseconomie.

"Er kan veel meer gedaan worden om de rups te stoppen dan wat nu gebeurt, zo laten onderzoeken en het voorbeeld van de provincie Limburg zien", aldus woordvoerder Maikel Boon. "De PVV wil dat de provincie eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt en serieuzer te werk gaat bij de bestrijding van de processierups, ook om het goede voorbeeld te geven richting Brabantse gemeenten."

 

Geacht college,

De eikenprocessierups overspoelt de Brabantse bodem weer. Dit jaar is de plaag zo groot dat alle bestrijders compleet volgeboekt zijn. Terwijl in heel Brabant mensen melden dat ze (ernstige) gezondheidsklachten[1] of overlast hebben van de minuscuul kleine haartjes van de eikenprocessierupsen, komen de meeste bestrijdingsbedrijven niet meer langs als je de irritatie-veroorzakende rupsen aantreft. De PVV is van mening van de plaag van de eikenprocessierups keihard bestreden moet worden.

Verder is er volgens specialisten nog een nieuwe grote dreiging opkomst[2]; de dennenprocessierups, die nog meer brandharen heeft. De PVV is van mening dat GS moet voorkomen dat de dennenprocessierups zich vestigt in Brabant.

Dit leidt tot volgende Statenvragen:

1. Deelt GS de mening van de PVV dat de eikenprocessierups een plaag is die keihard bestreden moet worden? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt GS de mening van de PVV dat de eikenprocessierupsen gevaarlijk zijn voor de gezondheid omdat ze blindheid bij mensen en dieren kunnen veroorzaken? Zo nee, waarom niet?
3. Dit jaar hebben vele bezoekers van de Efteling[3] (ernstige) overlast ondervonden van de eikenprocessierups. En vorig jaar zijn in Brabant vele festivalgangers[4] massaal overvallen door de brandhaartjes van deze rupsen.
Deelt GS de mening van de PVV dat de eikenprocessierups ook een gevaar vormt voor de Brabantse vrijetijdseconomie en ook daarom bestreden moet worden? Zo nee, waarom niet?
4. Tegenover de extreme overlast in Brabant staan slechts een paar overlastmeldingen sinds 2012 in de provincie Limburg. De coördinator ‘bestrijding eikenprocessierups’ van de provincie Limburg geeft aan dat ze de eikenprocessierups het gehele jaar door volgen.[5] Door dat monitoren weten ze precies in welk stadium de rupsen zich bevinden. Door op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden en met de juiste middelen en materialen in te grijpen wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt in Limburg. Kan GS aangeven of Brabant op dezelfde wijze als de provincie Limburg inzet op bestrijding/preventie als het gaat om de eikenprocessierups?
5. Heeft Brabant ook een provinciale coördinator bestrijding eikenprocessierups? Zo nee, waarom niet?
6. Nu bestrijdt de provincie de rups langs provinciale wegen op plaatsen waar de verwachte overlast het grootst is.[6] Deelt GS de mening van de PVV dat de provincie de rups op alle plekken moet bestrijden waar de provincie verantwoordelijk voor is?
7. Waarom bestrijdt de provincie de eikenprocessierups d.m.v. van het opzuigen niet op wegvlakken waar beschermende vlindersoorten voorkomen of in waterwingebieden?
8. Uit het onderzoek[7] van de WUR blijkt dat er bij testen geen microharen van de eikenprocessierups zijn aangetroffen achter het eerste en tweede filter van het EPR-compact unit, dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden op een adequate wijze voor de opgezogen microharen wordt afgeschermd. Waarom zet de provincie deze bestrijdingsmethode niet in op wegvlakken waar beschermende vlindersoorten voorkomen of in waterwingebieden?
9. Is GS bereid om op plekken waar de provincie voor verantwoordelijk voor is te experimenteren met het uitzetten van kleine poppenrovers[8] om de eikenprocessierups te bestrijden? Zo nee, waarom niet?
10. Deelt GS de mening van de PVV dat door middel van het uitzetten van kleine poppenrovers eikenprocessierupsen in gebieden waar beschermende vlindersoorten voorkomen of in waterwingebieden bestreden kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
11. Staatsbosbeheer geeft aan[9] dat ze liever niet de eikenprocessierups bestrijden. Deelt GS de mening van PVV dat deze opstelling onverantwoordelijk is en gevaar oplevert voor de Brabantse volksgezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is GS bereid om Staatsbosbeheer hierop aan te spreken?
12. Deelt GS de mening van de PVV dat de zorgplicht van de provincie en gemeenten verder reikt dan het adequaat voorlichten van de burgers en het nemen van preventieve maatregelen, maar dat ook het (actief) bestrijden van de eikenprocessierups onder de zorgplicht valt en dat gemeenten in Brabant die de eikenprocessierups onvoldoende bestrijden daarop aangesproken moeten worden? Zo nee, waarom niet?
13. GS is bevoegd gezag voor het verlenen van een ontheffing om rupsrestanten in de bodem te brengen buiten een inrichting (reguliere stortplaats).
Verleent GS in Brabant, onder voorwaarden, de mogelijkheid om ontheffing te krijgen om de rupsrestanten in de bodem te brengen zolang de bestrijding niet met chemische middelen is uitgevoerd?
14. De universiteit Wageningen en de Gemeente Sittard-Geleen gaan een onderzoek[10] uitvoeren naar een simpele, milieuvriendelijke methode om de eikenprocessierups onder de duim te houden. Is GS bereid om zich als partner aan te sluiten bij dit onderzoek?
15. Kan de provincie aangeven welke (preventieve) maatregelen genomen worden tegen de bastaardsatijnrups, die ook voor veel overlast kan zorgen?
16. Kan de provincie aangeven welke (preventieve) maatregelen genomen worden tegen de dennenprocessierups, die ook voor veel overlast kan zorgen?
17. Deelt de GS de mening van de PVV dat voorkomen moet worden dat de dennenprocessierups zich vestigt in Brabant? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

 Maikel Boon

[1] https://www.ad.nl/binnenland/nicole-heeft-nog-maar-15-procent-zicht-met-haar-linkeroog-door-eikenprocessierups~a9fc3cc3/ 

[2] https://www.gelderlander.nl/wageningen/een-nieuwe-dreiging-de-dennenprocessierups~a3ee72e2 

[3] https://www.ed.nl/brabant/bezoekers-van-de-efteling-hebben-last-van-irriterende-plaag-processierupsen-opeens-had-ik-allemaal-rode-bultjes-op-mijn-lichaam~aef5b768 

[4] https://www.bd.nl/tilburg/rupsenjeuk-als-souvenir-best-kept-secret-organisatie-belooft-meer-maatregelen~a3afe4295/ 

[5] https://www.rtvoost.nl/nieuws/314203/Overijssel-kan-wat-van-Limburg-leren-eikenprocessierups-niet-bestrijden-maar-beheren 

[6] https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegbeheer/bestrijding-eikenprocessierups 

[7] http://edepot.wur.nl/172917 

[8] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/148744/Succesvol-kever-eet-eikenprocessierups 

[9] https://www.wur.nl/nl/show/Eikenprocessierups-op-het-verkeerde-spoor.htm 

[10] https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/flora-en-fauna/insecten/eikenprocessierupsen 

 

Beantwoording: pdfOverlast_eikenprocessierups_beantwoording_16-7-2019.pdf