Statenvragen PVV inzake vogelrevalidatiecentrum Zundert

PVV Noord-Brabant wil dat provincie verantwoordelijkheid neemt richting Vogelopvang

Alarmerende berichten vanuit de Vogelopvang Zundert baren de PVV Noord-Brabant zorgen. Sinds het stopzetten van de provinciale subsidie in 2017 heeft op opvang moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl ongeveer iedere maand meer vogels, egels, konijnen, eekhoorns etc. worden binnengebracht.

"De Vogelopvang doet zeer lovenswaardig werk en is uitermate belangrijk voor de kleine inheemse dieren in Brabant", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Het zorgen voor onze inheemse Brabantse fauna is een taak die serieuze aandacht verdient en het provinciebestuur mag hierbij niet wegkijken, zeker niet omdat er door de provincie al jaren nieuwe natuur wordt gecreëerd, waardoor het aantal kleine dieren die hulp behoeven ook toeneemt."

De PVV wil daarom dat de provincie serieus gaat kijken naar een kleine bijdrage, bijvoorbeeld via het opnieuw in leven roepen van de subsidieregeling opvang inheemse dieren.

 

Geacht college,

Sinds het wegvallen van de provinciale subsidie in 2017 is het sappelen voor het Vogelrevalidatiecentrum Zundert, dat in zijn bestaan wordt bedreigd.[1] Zeker nu het de laatste tijd topdrukte is en er wekelijks honderden vogels, eekhoorns, egels, konijnen en vleermuizen binnen worden gebracht, is het voor het centrum lastig om de eindjes aan elkaar te knopen.

Daarom de volgende vragen:

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat het Vogelrevalidatiecentrum Zundert ontzettend belangrijk werk levert voor de Brabantse fauna en dat het centrum daarom passende ondersteuning verdient? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt dit college de mening van de PVV dat de gevraagde financiële inzet van slechts enkele tienduizenden euro’s per jaar leidt tot een zeer grote meerwaarde voor de provincie Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV dat de provincie door het jaar in jaar uit creëren van nieuwe “natuur” in Brabant medeverantwoordelijk is voor de toename van kleine dieren die opvang behoeven? Zo nee waarom niet?
4. Charles Brosens, de oprichter van het centrum, zal volgens het artikel op de site van Omroep Brabant binnenkort met een notitie komen voor het Brabantse provinciebestuur. Is dit college bereid om, aan de hand van deze notitie, de subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant nieuw leven in te blazen en een voorstel hiertoe zo spoedig mogelijk richting Provinciale Staten te sturen? Zo nee waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3037226/Vogelrevalidatiecentrum-Zundert-overweegt-opnamestop-Het-is-sappelen 

 

Beantwoording: pdfBehoud_Vogelrevalidatiecentrum_Zundert_beantwoording_dd_30-7-2019.pdf