PVV wil natuurlijke bestrijding van processierups in Brabant

Onderzoekers die betrokken zijn bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups hebben in het Drentse Westerveld een succesvolle proef gedaan met natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, die dit jaar voor zoveel overlast in Nederland en Brabant heeft gezorgd. Door het aantrekken van natuurlijke vijanden van de rups werden op de proeflocatie 80 procent minder nesten aangetroffen en werd 90 procent van de nesten aangevreten.

"De PVV wil het succes van deze proeflocatie een vervolg geven in Noord-Brabant, zeker ook gezien de hinder die de processierups dit jaar heeft veroorzaakt", aldus woordvoerder Maikel Boon. "We zouden graag zien dat de provincie met natuurbeheerders en de onderzoekers van het Kenniscentrum in overleg gaat om op zoek te gaan naar geschikte locaties in Brabant. Het wordt immers tijd dat het provinciebestuur een wat meer proactieve houding aan gaat nemen bij de bestrijding van deze overlastgevende rups."

 

Geacht college,

De PVV heeft onlangs Statenvragen[1] gesteld over de overlast door de eikenprocessierups in Brabant
Uw reactie ontvingen wij op 16 juli.

Deze vragen leiden tot de volgende vervolgvragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van de succesvolle bestrijding van de processierups met natuurlijke vijanden door onderzoekers die betrokken zijn bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups op een proeflocatie in het Drentse Westerveld?[2] 
2. Is het college het met de PVV eens dat de resultaten van deze proef handvatten bieden voor de bestrijding van de processierups in Brabant? Zo nee, waarom niet?
3. In antwoord op vraag 9 van onze eerdere set vragen stelde het college het volgende: “In aanvulling op onze reguliere aanpak onderzoeken we ook ecologische methodieken”. Is het college dan ook bereid om op plekken waar de provincie verantwoordelijk is voor de bestrijding van de processierups te experimenteren met de ecologische methodieken van het Kenniscentrum Eikenprocessierups (ophangen nestkasten voor vogels, aanplanten van plantensoorten die natuurlijke vijanden van de rups lokken etc.) – eventueel zelfs in samenwerking met het Kenniscentrum? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid om op plekken waar de provincie niet de primaire verantwoordelijkheid draagt beheerders te wijzen op de methoden en resultaten van de succesvolle Drentse proef en in samenwerking met deze beheerders – en eventueel het Kenniscentrum – te inventariseren waar in Brabant een of meerdere vergelijkbare proeflocaties ingericht kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenstukken/statenvragen-en-antwoorden/download?qvi=1128990 

[2] https://www.ad.nl/binnenland/proef-blijkt-succes-krijgen-we-de-eikenprocessierups-er-dan-toch-onder~a1e94b2c/ 

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_overlast_eikenprocessierups_beantwoording_dd_24-9-2019.pdf