Statenvragen uitblijven reactie bewonerscomites XXL-distributiecentra

Geacht college,

Acht bewonersgroepen verspreid over Noord-Brabant stuurden afgelopen week een gezamenlijke brief aan de Provincie waarin zij oproepen om maatregelen te nemen om de verdergaande verdozing van Noord-Brabant te stoppen. Volgens Omroep Brabant[1] "Wil de provincie niet reageren op de brief van de bewoners".

De PVV heeft daarover de volgende schriftelijke vragen:

1. Acht bewonersgroepen verspreid over Noord-Brabant stuurden afgelopen week een gezamenlijke brief aan de Provincie waarin zij oproepen om maatregelen te nemen om de verdergaande verdozing van Noord-Brabant te stoppen. Volgens Omroep Brabant[1] "Wil de provincie niet reageren op de brief van de bewoners".

a. Kan het college aangeven waarom zij geen reactie wil geven op de inhoud van de brief?
b. Is het college alsnog bereid om een publieke reactie te geven op de brief, zodat de inwoners van Brabant op de hoogte zijn van het oordeel van het college?

2. Is het college net als de PVV van mening dat als maar liefst 8 bewonerscomités verspreid over heel Brabant in gezamenlijkheid dezelfde bezwaren en dezelfde argumenten delen ten aanzien van diverse plannen in ontwikkeling, dat een teken aan de wand is dat het onderliggende beleid niet deugt? Zo nee, hoe wil het college deze maatschappelijk breed gedragen zorg dan duiden?

3. Is het college net als de PVV van mening dat het desgevraagd onthouden van commentaar op een zo breed afgegeven maatschappelijk signaal een fatsoenlijk bestuur onwaardig is?

4. Is het college bereid om verantwoording te nemen en daarom het dossier van het toelaten en aanmoedigen van grootschalige logistiek in Noord-Brabant te heroverwegen, zoals ook reeds vanuit vele kanten geadviseerd (zie ook de statenvragen van de PVV uit oktober 2019 hierover[2])? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3159336/Verzet-tegen-mega-blokkendozen-in-Brabant-steeds-luider-Provincie-stop-dit 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1992-statenvragen-verdozing-in-brabant 

 

Beantwoording: pdfuitblijven_reactie_bewonerscomites_beantwoording_dd_10-3-2020.pdf