Statenvragen Zwanen doodgeschoten en opengesneden in Geffen

PVV Noord-Brabant eist dat provincie steviger ingrijpt bij illegale stroperij

Afgelopen zondag bereikte de Brabantse PVV het afschuwelijke bericht van vier zwanen in Geffen die zijn doodgeschoten en opengesneden voor hun vlees. Het resultaat van deze gruwelijke stroperij is volgens omwonenden een tafereel dat ze helaas vaker aanschouwen. Maar het probleem doet zich niet alleen in Geffen voor; recente berichtgeving laat zien dat heel de provincie gebukt gaat onder deze walgelijke praktijken.

"De PVV hamert al jaren op een hardere aanpak van stropers", aldus woordvoerder Maikel Boon. "We hebben het Brabantse college al meermaals gewaarschuwd dat de bestrijding van stroperij tekortschiet en dat een organisatie als Samen Sterk in Brabant veel te weinig slagkracht heeft. Maar in plaats van naar ons te luisteren, laat het provinciebestuur de zaken op z'n beloop waardoor de dieren de dupe zijn."

Met behulp van Statenvragen wil de PVV nogmaals de aandacht vragen voor het grote probleem van stroperij in Brabant en het provinciebestuur oproepen om er nu eens eindelijk werk van te maken.

 

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant ziet een fikse toename van stroperij in het Brabantse buitengebied, maar de weerzinwekkende vondst van meerdere doodgeschoten en opengesneden zwanen in Geffen is voor de PVV de spreekwoordelijke druppel[1]. De PVV Noord-Brabant spreekt van een gruweldaad en eist dat dit college steviger gaat optreden tegen stroperij.

Daarom de volgende vragen:

1. Heeft GS kennisgenomen van het artikel van Omroep Brabant: “Zwanen doodgeschoten en opengesneden in Geffen: ’Bij een zwaan was zelfs de nek en de kop verdwenen’”?
2. Is GS geschrokken van deze gruweldaad? Zo nee, waarom niet?
3. Kan dit college aangeven of en op welke manier Samen Sterk in Brabant (SSiB)[2] betrokken is bij het achterhalen van de daders van deze gruweldaad? Zo nee, waarom niet?
4. Kan dit college aangeven of bij SSiB bekend was dat in Geffen en omstreken vaker is gestroopt op zwanen? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen? Zo nee, waarom niet?
5. Deelt GS de mening van de PVV dat er meer gestroopt[3][4] wordt in het buitengebied omdat de handhaving en het toezicht in het Brabantse buitengebied schromelijk te kort schiet? Zo nee, waarom niet?
6. Deelt dit college de mening van de PVV dat SSiB in de huidige vorm[5] onvoldoende tegen stroperij kan optreden? Zo nee, waarom niet?
7. Op 14 november verzocht de PVV Noord-Brabant via een motie[6] het college om in de bestuursopdracht in ieder geval te laten terugkomen:
• De vorderingen in de gesprekken met de partners over de aanpak van dumpingen;
• Mogelijkheden van cameratoezicht en innovatieve hulpmiddelen (bijvoorbeeld mini-drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s, geluidssensors, augmented-reality, etc);
• Mogelijkheden van de inzet van (kleine) zelfsturende en/of op afstand bestuurbare voertuigen;
Deze motie werd zonder toelichting door het college ontraden. Zou dit college alsnog kunnen aangeven waarom deze motie werd ontraden? Zo nee, waarom niet?
8. Is dit college bereid om in de bestuursopdracht in ieder geval te laten terugkomen:
• De vorderingen in de gesprekken met de partners over de aanpak van dumpingen en stroperij;
• Mogelijkheden van cameratoezicht en innovatieve hulpmiddelen (bijvoorbeeld mini-drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s, geluidssensors, augmented-reality, etc);
• Mogelijkheden van de inzet van (kleine) zelfsturende en/of op afstand bestuurbare voertuigen;
Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3164588/Zwanen-doodgeschoten-en-opengesneden-in-Geffen-Bij-een-zelfs-nek-en-kop-verdwenen 

[2] https://www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib/ssib 

[3] https://www.ed.nl/eindhoven/stropers-proberen-vogeltjes-te-vangen-in-bos-bij-eindhoven-twee-verstrikte-mezen-en-lokvogel-bevrijd~a499ea63/ 

[4] https://www.bd.nl/meierij/man-bekeurd-voor-stropen-en-geweer-open-en-bloot-vervoeren-in-auto~a65f5510/ 

[5]https://www.bndestem.nl/brabant/zware-kritiek-op-functioneren-samen-sterk-in-brabant-toezicht-in-buitengebied-is-lachertje-br-br~aa8e358d/

[6] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/moties/2037-motie-onderzoek-technologische-innovaties-buitengebied 

 

Beantwoording: pdfZwanen_in_Geffen_beantwoording_dd_31-3-2020.pdf