Statenvragen over 'Brabant moet verder met stikstofbeleid'

Geacht college,

Gedeputeerde Rik Grashoff heeft aan Omroep Brabant laten weten dat in zijn optiek de provincie door moet met het ontwikkelen van beleid op het gebied van stikstof, dit ondanks dat het huidige college de facto demissionair opereert en over niet al te lange tijd vervangen zal worden door een geheel nieuw provinciebestuur.[1]

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat het uitermate ongepast is – en tevens voor volstrekt verkeerde signalen richting de Brabantse samenleving zorgt – om in de tijd van de coronacrisis, nu Provinciale Staten niet bijeen kunnen komen en zijn belemmerd in de uitvoer van hun taken, nieuw beleid door te drukken? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college het tevens met de PVV eens dat het uitermate ongepast is om, gezien het naderende einde van het huidige college, nieuw beleid met ingrijpende gevolgen voor belangrijke dossiers te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid om al het beleid rondom het stikstofdossier op te schorten en geen nieuw beleid meer te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?
4. Als de gedeputeerde zegt dat Brabant ‘verder moet’ met het stikstofbeleid, doelt hij dan ook op het nog verder te grabbel gooien van de goede naam van onze provincie zoals het college al heeft gedaan bij de schandalige aankoop van stikstofruimte in andere provincies, door collega-politici bestempeld als “oncollegiaal en ongepast”[2], “onaangename overvaltactiek”[3] en “cowboygedrag”[4]?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3180318/Gedeputeerde-Rik-Grashoff-Brabant-moet-verder-met-stikstofbeleid 

[2] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/158646/Noord-Brabant-koopt-stikstofruimte-in-Drenthe-Oncollegiaal-en-ongepast 

[3] https://www.bndestem.nl/moerdijk/cowboygedrag-noord-brabant-kan-zeeuwse-starters-straks-een-huis-kosten~a21a4b8b/ 

[4] https://www.trouw.nl/binnenland/noord-brabants-cowboygedrag-bij-de-aankoop-stikstofrechten-wekt-ergernis~b2d6faa4/ 

 

Beantwoording: pdfBrabant_moet_verder_met_stikstofbeleid_beantwoording_14-4-2020.pdf