PVV Brabant: Landbouwbeleid nieuw college doodsteek voor kleine boeren

De fractie van de PVV Noord-Brabant is geschrokken van de uitkomsten van een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar de effecten van het landbouwbeleid dat het nieuwe college voorstaat. Deze 'nadere rekenkundige onderbouwing van de verwachte effecten van de voorgestelde beleidsaanpassing ten gevolge van de wijziging van Interim Omgevingsverordening' maakt duidelijk dat vooral kleine melkveehouders en varkensboeren gedwongen zullen worden om te stoppen met hun bedrijfsvoering.

"Ondanks het vertrek van GroenLinks en D66, schieten Brabantse boeren niets op qua beleid van het nieuwe college. Dit beleid van het nieuwe college is voor de kleine boer net zo desastreus als dat van het vorige. Zo gaat 66% van de melkveehouders met een klein bedrijf stoppen", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Het is voor ons onbegrijpelijk dat CDA en FvD instemmen met deze aanpassingen van het landbouwbeleid die alleen maar zullen zorgen voor meer schaalvergroting in Brabant. Wij roepen middels Statenvragen dan ook op om het voorgestelde nieuwe beleid om te gooien zodat de kleine boeren, die zo nadrukkelijk aan onze provincie verbonden zijn, voor Brabant behouden kunnen blijven."

 

Geacht college,

Ondanks een vertrek van GroenLinks en D66, schieten Brabantse boeren niets op qua beleid van het nieuwe college. Heel veel Brabantse boeren moeten ook bij het nieuwe beleid van dit college stoppen in 2023. Het minieme uitstel dat de boeren van dit college krijgen heeft nauwelijks invloed. Uit een rapport[1] van de provincie blijkt bovendien dat door het verkeerde beleid voornamelijk de kleine Brabantse boerenbedrijven gedecimeerd gaan worden.

Daarom de volgende vragen:

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat het schokkend is dat met het beleid van dit college 66% van de melkveehouders met een bedrijf tot 75 koeien het bedrijf eind 2023 zal beëindigen? Zo ja/nee, waarom (niet)?

2. Welk percentage van stoppende melkhouders met een bedrijf tot 75 koeien tegen eind 2023 vindt dit college acceptabel?

3. Wat gaat dit college eraan doen om ervoor te zorgen dat melkveehouders met een bedrijf tot 75 koeien op een economisch levensvatbare manier in Brabant kunnen blijven?

4. Het beleid van dit college gaat ook veel melkveehouders met 75 tot 150 koeien de kop kosten. Hoe gaat dit college ervoor zorgen dat ook deze melkveehouders in Brabant kunnen blijven boeren?

5. Deelt dit college de mening van de PVV dat het schokkend is dat door dit beleid de grootste afname van het aantal varkenshouderijen plaatsvindt bij de kleinere bedrijven (dit geldt voor alle typen varkensbedrijven)? Zo ja/nee, waarom (niet)?

6. Deelt dit college de mening van de PVV dat kleine boerenbedrijven ook bij Brabant horen? Zo ja, waarom maakt dit college het boeren onmogelijk voor deze kleine bedrijven?

7. Deelt dit college de mening van de PVV dat Brabantse boeren met dit nieuwe college er nauwelijks tot niets mee zijn opgeschoten, ze krijgen hoogstens enkele maanden uitstel van executie? Zo ja/nee, waarom niet?

8. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit beleid er (mede) aan bijdraagt dat er minder maar grotere bedrijven zullen overblijven? Zo ja/nee, waarom (niet) en vindt dit college deze ontwikkeling van schaalvergroting wenselijk?

9. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit beleid van de provincie een desastreuze uitwerking heeft op de gehele landbouwsector en is dit college bereid om haar gezond verstand te gebruiken en dit beleid in zijn geheel te gaan heroverwegen. Zo ja/nee, waarom (niet)?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=1506459