Statenvragen Imkersverenigingen starten Task Force tegen moordzuchtige Aziatische hoornaar

Geacht college,

Deze week heeft het Imkersoverleg, een samenwerking van Nederlandse imkersverenigingen, de Taskforce Aziatische hoornaar gelanceerd. De Aziatische hoornaar is een ernstige bedreiging voor zowel de Nederlandse biodiversiteit als de fruitteelt, omdat deze insecten zoals honingbijen en wilde bijen aanvalt en opeet. Het Imkersoverleg merkt op dat de provincies te langzaam handelen en niet voldoende urgentiebesef tonen om deze dreiging aan te pakken.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is GS bekend met het persbericht van de imkersverenigingen[1]?

2. Op welke manier en hoe vaak heeft GS contact gehad en heeft GS momenteel contact met de imkersverenigingen?

3. Wat is het standpunt van GS ten aanzien van de bevindingen van de imkersverenigingen met betrekking tot het gebrek aan urgentiebesef en kennis met betrekking tot de Aziatische hoornaar, waardoor er onvoldoende capaciteit en budget is voor beleids- en uitvoeringsmaatregelen? Kan GS toelichten waarom zij het hiermee eens of oneens zijn?

4. Op welke manier en hoe vaak heeft GS momenteel contact met de Taskforce Aziatische hoornaar?

5. Is het waar dat de juridische verplichting van provincies om de soort te bestrijden afneemt zodra de soort zich officieel in een gebied heeft gevestigd? Als dit het geval is, zou het dan wenselijk zijn om alles te doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de Aziatische hoornaar zich vestigt in Brabant?

6. Op welke wijze zet GS zich momenteel in om de Aziatische hoornaar te bestrijden en is deze aanpak gericht op preventie of reactie? Daarnaast, zou u kunnen specificeren hoeveel budget er de afgelopen vijf jaar per jaar is besteed aan de bestrijding van de Aziatische hoornaar?

7. Heeft GS contact met naburige Nederlandse en Vlaamse provincies over de bestrijding van de Aziatische hoornaar? Indien ja, in hoeverre delen deze naburige provincies hetzelfde niveau van urgentie en kennis als Brabant? Indien nee, waarom niet? En heeft de provincie Brabant hier last van?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.bijenhouders.nl/nieuws/imkersoverleg-start-taskforce-aziatische-hoornaar