Statenvragen Informatievoorziening station Eindhoven

Geacht college,

De PVV heeft signalen ontvangen over de informatievoorziening van het busvervoer op het station Eindhoven. De informatievoorziening zou de laatste tijd uitermate bedroevend zijn.

Zo zouden bijvoorbeeld de gele busborden (vertrekstaten) niet adequaat worden aangepast bij het uitvallen van vele buslijnen ten gevolge van de personeelstekorten. Ook de DRIS (Dynamisch Reisinformatiesysteem) wordt niet aangepast, waardoor de niet-rijdende lijnen gewoon worden weergegeven. Daarnaast staat er op het station een klein informatieloket van Hermes/NS. Deze gaat verdwijnen en is nu nog maar twee dagen in de week één uurtje open.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de PVV dat, zeker nu de afgelopen tijd zoveel buslijnen uitvallen, de informatievoorziening voor de bussen op station Eindhoven correct en adequaat dient te zijn? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college net als de PVV van mening dat het informatieloket op station Eindhoven, zeker nu er veel rituitval is, niet mag sluiten en ook vaker en langer open dient te zijn dan twee uurtjes per week, zodat reizigers met vragen ergens terecht kunnen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om bij de vervoerder erop aan te dringen om de informatievoorziening voor de bussen op station Eindhoven weer op orde te krijgen en te pleiten voor het open houden van het informatieloket? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman