Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, behandelend Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, behandelend Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019,

Constaterende dat:

Read More