Geacht college,

Volgens diverse bronnen zijn er groeiende zorgen over de verregaande verdozing van het Brabantse landschap[1][2][3][4][5][6].

Dit leidt tot de volgende vragen van de PVV:

Read More

Geacht college,

20 september jl. kondigde gedeputeerde Van der Maat aan dat het tarief Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting vanaf 2020 met 2,5 procent verhoogd zal worden, waarbij de suggestie wordt gewekt alsof de verhoging onafwendbaar en onvermijdelijk zou zijn.[1][2] 

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Volgens het statenvoorstel 29/19 zienswijze conceptbegroting Havenschap Moerdijk neemt de financieringsbehoefte van het Havenbedrijf in 2020 toe, onder meer vanwege investeringen in groot onderhoud van terminal en spoor en een solarpark.

De PVV heeft de volgende vragen:

Read More