’s-Hertogenbosch/Den Haag, donderdag 14 maart 2013
 
Fractievoorzitter Ronald Dol van de Brabantse PVV Provinciale Statenfractie heeft besloten om per heden het fractievoorzitterschap neer te leggen. Dol kampt al een hele tijd met zijn gezondheid, en vindt dat hij zijn functie vanwege zijn ziekte en daarmee samenhangende behandelingen niet uit kan oefenen op de manier waarop hij vindt dat het moet en zoals hij dat ambieert.

Read More

De PVV Noord-Brabant ageert fel tegen een a.s. vrijdag te behandelen Statenvoorstel . Dat bevat naast een nieuw werkplan ook aanpassing van de regeling voor het vragenuurtje en voor de behandeling van initiatiefmoties, de zogenaamde moties 'vreemd aan de orde van de dag'. Het voorstel is de PVV fractie een doorn in het oog. In de nieuwe regeling mag het Presidium in plaats van de onafhankelijke voorzitter beslissen over de toelaatbaarheid van vragen voor het vragenuurtje en het behandelen van initiatiefmoties over niet geagendeerde onderwerpen. Door deze constructie kan de coalitie vragen en initiatiefmoties van de agenda weren.

Volgens de PVV wordt hier de democratie vakkundig om zeep geholpen. "Niet voor niets gaat in onze democratie de onafhankelijke voorzitter over de toetsing van vragen voor het vragenuur, zo is dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ook het geval", aldus Ronald Dol, fractievoorzitter van de PVV Noord-Brabant. "De rol van het Presidium is enkel van procedurele aard, maar met het voorliggende Statenvoorstel wordt het Presidium een politiek instituut en een handig instrument van de bestuurscoalitie om onwelgevallige initiatieven of kritische vragen van de agenda te weren." Van der Kammen vult aan: "Dit is een pure machtsgreep door de coalitiepartijen, maar onze partij zal zich hier nooit bij zal neerleggen. Ze zijn nog niet met klaar met de PVV: Wij staan voor onze mening en zullen kritische vragen blijven stellen als die nodig zijn en ook initiatieven blijven indienen.

De PVV hoopt vrijdag de voltallige Staten te kunnen overtuigen en zal dan proberen met amendementen te voorkomen dat de democratie in Brabant wordt verkwanseld.

Nieuwjaarsboodschap PVV Noord-Brabant 2013

De PVV Noord-Brabant is nu bijna twee jaar actief in de provinciale politiek. Tijd om te reflecteren en vooruit te blikken. We zijn de campagne ingegaan met als doel om met zoveel mogelijk PVV Statenleden veranderingen teweeg te brengen in de provinciale politiek: burgers meer te betrekken bij de politiek en te laten zien wat er gebeurt met het belastinggeld van de Brabanders. Nou, we zijn ervan geschrokken: veel zaken worden niet openbaar gemaakt of worden in achterkamertjes geregeld. Hiertegen is de PVV direct ten strijde getrokken.

Read More