Maikel Boon - spreekteksten

Voorzitter,

Op 8 november jl. weigerde gedeputeerde Van den Hout om onze vragen met betrekking tot de zienswijze op de OBDN-begroting te beantwoorden. Dat leverde toen het indienen van een motie van wantrouwen op. Nu verwacht diezelfde gedeputeerde dat wij instemmen met een begrotingswijziging naar aanleiding van deze zienswijze. Is de gedeputeerde dan ook bereid om nu wel alle door ons toen gestelde vragen alsnog te beantwoorden?

Read More

Voorzitter,

Hoewel dit voorstel voornamelijk een technische aanpassing is, zijn deze aanpassingen een de volgende stap in het plan van dit college om de kleine Brabantse boerengezins en familie bedrijven te vernietigen.

Read More

Voorzitter. Vorig jaar op 7 juli heeft deze coalitie besloten dat de kleinschalige agrarische gezins- en familie boerenbedrijven in Brabant financieel kapot gemaakt moesten worden….
Dat ondoordachte besluit gaat elk boerenbedrijf gemiddeld tussen de 100.000 en 200.000 euro kosten. 

Read More