Maikel Boon - spreekteksten

Op 26 januari 2017 betitelde gedeputeerde Van den Hout in een tweet het rapport:”ammoniak in Nederland”  als alternative facts en zelfs als fake nieuws. Op 14 februari antwoordde GS dat deze kwalificatie door gedeputeerde op persoonlijke titel is gedaan. De PVV wil graag weten hoe GS dit onderzoek kwalificeert en of GS de conclusies van dit onderzoek deelt nu de peerreview in het wetenschappelijk tijdschrift Soil Use and Management heeft gestaan, namelijk dat het ammoniakbeleid niet wetenschappelijk is onderbouwd . Zelfs de staatssecretaris van economische zaken vraagt om een nadere wetenschappelijk discussie over het ammoniakbeleid.

Read More

Voorzitter,

de PVV vraagt zich af waarom GS zo blind achter de milieumaffia aanloopt?
De PVV heeft al meermaals verwezen naar het rapport: Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. Dit rapport laat zien dat het ammoniakbeleid van de overheid leunt op wetenschappelijk gesjoemel.

Read More

Voorzitter,

Vandaag behandelen we het plan: duurzame veehouderij… dat niets meer is dan 3 mededelingen die van los zand aan elkaar hangen.

Zo haalt GS zonder reden de deadline voor de genomen stikstof maatregelen 8 jaar naar voren….8 jaar

Voorzitter, kunt u zich voorstellen dat uw bank u mededeelt dat uw hypotheek 8 jaar sneller afgelost moet worden?

Read More