Maikel Boon - home

De PVV-fractie heeft met walging kennis genomen van het artikel: “Rijdt u even mee? Kilometerslang spoor van hennepafval langs weg in Bergen op Zoom (video)” op de website van BN DeStem.(1) Het artikel laat een kilometerslang spoor van hennepafval zien, dat gedumpt is in het buitengebied van Bergen op Zoom. Maar ook in Woensdrecht trof boswachter Erik de Jonge deze week al voor de vierde keer een dumping aan. Om deze dumpingen te stoppen pleit de PVV Noord-Brabant fractie voor meer toezicht en handhaving in Brabantse natuurgebieden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”varkensziekte PED bereikt Brabant en Limburg”¹ in het Nederlands Dagblad.
Volgens het artikel heeft de zeer besmettelijke en gevaarlijke varkensziekte PED in januari de 'varkensrijke' gebieden in Oost-Brabant en Noord-Limburg bereikt. PED veroorzaakt diarree bij varkens en is vooral zeer gevaarlijke voor biggetjes die een besmetting vaak niet overleven.
De PVV vraagt het college te onderzoeken welke (preventieve) maatregelen er getroffen kunnen worden om verdere besmetting en het daaraan gepaard gaande dierenleed en grote economische schade voorkomen.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

De PVV-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport: 'Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen¹.'
Volgens het Rapport is het kostbare ammoniakbeleid dat 25 jaar geleden in gang is gezet, totaal niet effectief omdat er over de periode 1993-2015 geen duidelijke lijn te zien is van een afnemende dan wel toenemende ammoniakconcentratie in de atmosfeer.

Read More