Persbericht: PVV vreest verkeersinfarct in Waalwijk

PVV Noord-Brabant Statenlid Willem Bakker heeft in de Themavergadering over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vrijdagochtend aan gedeputeerde van Merrienboer gevraagd of deze een idee heeft met wat voor verkeersinfarct hij Waalwijk gaat opzadelen, indien de plannen omtrent de nieuwe ontsluiting Waalwijk-Oost - Drunen-West, in welke variant ook, uitgevoerd gaan worden.

Lees meer: Persbericht: PVV vreest verkeersinfarct in Waalwijk

PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant: burgers buiten spel zetten bij asielavond is beschamend!‏

PVV Noord-Brabant: burgers buiten spel gezet bij asielavond is beschamend.

De PVV Noord-Brabant is woedend op de tegenstemmers die vanavond in Provinciale Staten verhinderden dat er aanstaande maandag burgers kunnen inspreken als op het Brabantse provinciehuis PS geïnformeerd worden over de Brabantse plannen voor asielopvang.

Statenleden van met name VVD, SP en D66, die eerder op deze dag bij de behandeling van de perspectiefnota nog vurig pleitten voor het betrekken van de burgers bij het provinciale beleid en de begroting, vonden nu dat de burgers aanstaande maandag niet welkom zijn als inspreker.

"Ongelooflijk", aldus fractievoorzitter Van Hattem van de Brabantse PVV-fractie, "het inspreken is volledig volgens het reglement van orde, maar dat reglement is kennelijk een wassen neus zodra de werkelijkheid om de hoek komt kijken wordt voor de asielknuffelaars. Beschamend dat de Brabantse burgers door de regenteske elite-partijen keer op keer buiten spel worden gezet".

Persbericht: PVV woest over plannen N65 Vught

De Brabantse PVV-fractie heeft met verbijstering en woede kennis genomen van de plannen voor de N65 bij Vught. "Wel 452 miljoen voor een belachelijk megalomane spoorbak in Vught, maar niet een paar miljoen euro om de drukke kruising van de N65 met de Boslaan  ongelijkvloers te maken: een gotspe", aldus woordvoerder Harry van den Berg.
 
De PVV zal vrijdag in een themavergadering over de N65 VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat het vuur aan de schenen leggen: "Terwijl er goede en betaalbare alternatieven waren doorgerekend, worden we steeds achteraf voor voldongen feiten gesteld. Na het schrappen van de Ruit Eindhoven, het versobering van de N279 en het totale gebrek aan ambitie voor de komende 4 jaar, heeft hij nu ook de N65 verprutst. De PVV is helemaal klaar met deze gedeputeerde!"

PVV Brabant wil extra vergadering vanwege inzet provincie in asielopvang

PVV Noord-Brabant wil opheldering college GS over actieve inzet asielopvang

De PVV Noord-Brabant wil via een extra Statenvergadering GS Noord-Brabant zo snel mogelijk bevragen over de medewerking die zij verleent aan het beschikbaar stellen van een grootschalige locatie voor noodopvang van asielzoekers.

Minister Plasterk heeft de Commissarissen van de Koning als rijksorgaan benaderd met de vraag te bemiddelen bij het vinden van grootschalige opvanglocaties voor asielzoekers. Gedeputeerde Staten in Brabant, bevoegde instantie voor het afgeven van een eventuele omgevingsvergunning voor grootschalige opvang, hebben het verzoek kennelijk actief opgepakt en werken aan een lijst met mogelijke locaties. De PVV Noord-Brabant wil niet dat GS meewerkt aan de opvang van asielzoekers.

"In het belang van de Brabanders moet de asielinvasie een halt worden toegeroepen", aldus fractievoorzitter Alexander van Hattem van de Brabantse PVV. "Het is niet aan de Brabanders te verkopen dat zij zwaar moeten betalen voor allerlei voorzieningen, langer moeten wachten op huurwoningen omdat statushouders voorrang hebben en de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en steden in het geding is. De zogenaamde vluchtelingen zijn allang een hele reeks veilige landen
gepasseerd voordat ze in Nederland aankomen. Zij zijn dus niet op zoek naar veiligheid, maar naar onze welvaart. Daarom moeten onze grenzen dicht en moet ons provinciebestuur een krachtig 'nee' aan de regering verkopen".

De PVV Noord-Brabant heeft de voorzitter van PS verzocht een extra vergadering bijeen te roepen voor een interpellatiedebat over deze kwestie.

PVV NB: “Inhaalverbod en keiharde aanpak wangedrag op A67!”

Aanstaande vrijdag stelt de Brabantse PVV vragen over de onthutsende bevindingen bij de politieactie van afgelopen dinsdag en het opgeheven inhaalverbod aan gedeputeerde Van der Maat.

“Dat veelal buitenlandse vrachtwagenchauffeurs massaal bellend en kaartenlezend over de A67 zwalken is levensgevaarlijk”, aldus woordvoerder Harry van den Berg, die er aan toevoegt de indruk te hebben dat het aantal ongevallen op deze weg sinds het opheffen van het inhaalverbod dramatisch is gestegen.

“De tijd van zachte heelmeesters is voorbij. Wij willen een keiharde aanpak van het wangedrag van chauffeurs, onmiddellijke herinvoering van het inhaalverbod én een minimumafstand tussen de vrachtwagens. In Duitsland werkt dat prima, met waterdichte controles, dus waarom niet ook hier?”