Geacht college,
Uit publicaties in diverse media blijkt dat een groot aantal bestuurders-directeuren van woningcorporaties een beloning van ruim boven de maatschappelijk aanvaarde Balkenendenorm ontvangt. Hierbij valt met name maar niet uitsluitend de Eindhovense woningcorporatie Trudo op, waar directeur Aussems een salaris ontvangt van bijna € 370.000[1]. In een persbericht  verzonden door zijn dochter en woordvoerder (in dienst van Trudo) Sietske Aussems liet Trudo vandaag aan leden van Provinciale Staten als "relatie" weten dat het vaste inkomen na aftrek van de variabele beloningen en de afkoop daarvan €152.000 bedraagt. Dat is een opmerkelijke stelling, aangezien wij met een rekensom tot een andere conclusie komen: €368.857 minus de afkoop van toekomstige variabele beloning is nog steeds €204.173 beloning zijnde salaris, pensioenkosten, sociale lasten en variabele beloning van het afgesloten boekjaar. Naast de geldelijke beloningen blijkt uit documentatie[2] dat de directeur van Trudo een hypothecaire lening aan zichzelf heeft verstrekt. Woningcorporatie Trudo ontving in 2010 enkele tonnen aan provinciaal subsidiegeld.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Read More

In een artikel in Boerderij van 23 augustus jl.[1] kwamen verschillende adviesbureaus aan het woord die klaagden over termijnoverschrijdingen door de provincie Noord-Brabant bij vergunningverlening voor veehouders, o.a. voor mestverwerkingsinstallaties.

In dit artikel werden enkele stevige uitspraken richting onze provincie gedaan, zoals:

Read More

Het college van B&W van de gemeente Veghel maakte onlangs bekend haar medewerking te verlenen aan een nieuwe moskee aan de Evertsenstraat in Veghel. De betreffende moskee valt onder de 'Islamitische Stichting Nederland' (ISN), een organisatie die onder directe controle staat van de Turkse overheid en al jarenlang bekend staat om haar streng orthodoxe islamitische ideologie. De PVV Noord-Brabant vindt het ongepast dat een lokale overheid zich proactief opstelt in het realiseren van een moskee die een ideologisch verlengstuk vormt van een buitenlandse mogendheid.

"Bovendien heeft de provincie Noord-Brabant jarenlang subsidies verstrekt voor integratieprojecten, zo ook in Veghel voor de ontwikkeling van een lokaal integratiebeleid. Als de gemeente nu meewerkt aan deze moskee, die een spreekbuis van de Turkse overheid vormt, dan vraagt de PVV zich af of al deze integratiesubsidies voor niets zijn geweest," aldus PVV-Statenlid Alexander van Hattem.

Read More