Mondelinge vragen PVV Noord-Brabant vragenuur PS vergadering 22 juni 2012

Betreft: flyer boek ‘Blikken op Brabant’

Onlangs ontvingen leden van Provinciale Staten een flyer [1] over het nieuw te verschijnen boek ‘Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief’. Volgens de flyer is het boek mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Op zichzelf is dit boek – als Brabantse aanvulling op de canon van de Nederlandse geschiedenis – een prijzenswaardig initiatief van Erfgoed Brabant. Waar wij echter op de flyer een afbeelding van de Sint Janskathedraal van Den Bosch, de Grote Kerk van Breda of een ander Brabants (top)monument zouden verwachten, springt een bouwwerk van zeer recente datum in het oog.

Read More

De PVV Noord-Brabant heeft met verbazing kennis genomen van een notitie over een door de provincie te organiseren netwerkfeestje op de Floriade in Venlo. De notitie is niet via de gebruikelijke procedure met Provinciale Staten overlegd en ook de inhoud roept voor de PVV de nodige vragen op. "Een budget van 100.000 euro voor een netwerkfeestje op de Floriade met als zweverige doelstelling de gasten geïnspireerd naar huis te laten gaan is geen verantwoorde besteding van belastinggeld in deze tijden van bezuiniging," aldus PVV Statenlid Alexander van Hattem, "dit geld kan effectiever worden ingezet dan voor een snoepreisje naar Venlo". Onderstaand de Statenvragen van de PVV Noord-Brabant:

Read More

De commissie Lopende Zaken van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa komt van 19 tot 22 maart bijeen in Straatsburg en zal daar onder andere spreken over de Roma-gemeenschap.[1] Voor dit Congres is onze Brabantse Gedeputeerde Van den Hout benoemd tot delegatielid.[2]

Op 28 februari jl. was in dagblad Trouw[3] te lezen dat de commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, de heer Hammarberg, het volgende zou hebben gezegd over het door de PVV opgezette meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen:

"Deze website lokt overduidelijk klachten over Roma uit. Dit lijkt zelfs de eigenlijke agenda te zijn. De toon en vragen zijn gebaseerd op vooroordelen over Roma, die immers ook vaak uit Oost-Europa komen."

Het meldpunt is niet gericht tegen specifieke bevolkingsgroepen of gemeenschappen, maar op overlast en andere sociale problemen als ongewenst maatschappelijk verschijnsel. De aanname van deze commissaris is nergens op gebaseerd, de Roma-gemeenschap wordt niet eens genoemd op deze website.

Omdat de Gedeputeerde als delegatielid aanwezig zal zijn op het Congres waar ook over de Roma-gemeenschap zal worden gesproken, komt onze fractie tot de volgende vragen:

Read More