Geacht college,

Deze week maakte het college van B en W van de gemeente Helmond haar raadsvoorstel bekend omtrent de ontwikkeling van het BZOB-bos.

In deze plannen geeft het Helmondse college aan het BZOB-bos nu al te willen ontwikkelen voor bedrijfskavels groter dan 1 hectare. Dit terwijl in de op 1 juli j.l. door onze Staten vastgestelde Structuurvisie expliciet is bepaald dat er een gefaseerde ontwikkeling zal plaatsvinden, waarbij éérst de locaties Varenschut en Bemmer en daarna pas het BZOB-bos ontwikkeld zullen worden. Het nu voorliggende raadsvoorstel gaat aan deze fasering voorbij en wil Varenschut en het BZOB-bos gelijktijdig ontwikkelen met de uit te geven kavelgrootte als uitgangspunt.

Read More

Geacht college,

Gisteren verscheen het bericht[1] in de media dat een medewerker van Chemie Pack, de heer Mohammed, een bekentenis heeft afgelegd dat hij verantwoordelijk was voor het veroorzaken van de brand afgelopen januari bij dit bedrijf. De heer Mohammed heeft zelf aangegeven dat hij bezig was met een gasbrander een pomp te ontdooien waarmee chemicaliën werden rondgepompt. Hoewel justitie hem in het strafproces immuniteit heeft beloofd, hoeft dit niet te betekenen dat hij hiermee zijn civielrechtelijke verantwoordelijkheid ontloopt.

Read More

Geacht college,

Naar aanleiding van een bericht op Brabant Vandaag over een beveiligingsprobleem van de site van de provincie Noord-Brabant komt onze fractie tot de volgende vragen:

Read More