In de Statenvergadering van 9 december jl. vroeg de PVV Noord-Brabant aan GS om de cijfers over geurhinder openbaar te maken, wat door GS werd toegezegd. Deze cijfers werden onlangs door SP-gedeputeerde Johan van den Hout gepresenteerd in een rapport over de voortgang van de ontwikkeling van de veehouderij. Bij de presentatie van dit rapport zou de gedeputeerde in een uitspraak behoorlijk uit de bocht zijn geschoten, iets wat hij vaker doet in zijn berichten op Twitter. Deze uitspraken en de inhoud van het rapport zijn voor de PVV Noord-Brabant reden om onderstaande Statenvragen te stellen: 


Read More

De MvA en het herziene Ontwerp-besluit van 28 februari zijn een verbetering t.o.v. het in de commissie ROW voorgelegde voorstel. Desondanks roept het nog enige technische vragen op, die onze fractie graag voor de PS-vergadering van vrijdag 2 maart a.s. beantwoord zou willen zien.

Op 16 februari verscheen in 'Boerderij' een artikel over dit Statenvoorstel[1] met een reactie van het ministerie van ELI, citaat:

Read More

In de door RTL Nieuws opgevraagde declaraties van het Brabantse provinciebestuur trof de PVV Noord-Brabant een factuur aan van de 'European Association of State Territorial Representatives' (AERTE/EASTR). De jaarlijkse contributie voor deze organisatie bedraagt maar liefst 4500 euro. Desondanks is de provincie Noord-Brabant in 2011 niet op de conferenties van deze organisatie aanwezig geweest, zo blijkt uit de deelnemerslijsten. Reden voor de PVV Noord-Brabant om kritische vragen te stellen over nut en noodzaak van een dergelijke dure contributie.

Daar komt nog bij dat de PVV zeer kritisch staat ten opzichte van de activiteiten van deze organisatie. Zo organiseerden zij een 'Euro-Mediterranean Observatory' – afgelopen jaar in Marokko – om de Arabische landen bij het Europese beleid te betrekken. Dit lijkt aan te sluiten bij het Euro-Mediterranean Partnership volgens de Barcelona Declaration van 1995. Dit beleid – wat door de van oorsprong Egyptische schrijfster Bat Ye'or uitgebreid is beschreven in het boek 'Eurabia, the Euro-Arab Axis' – bevat onder andere afspraken tussen de EU en de Arabische landen over migratie en ontwikkelingshulp en kenmerkt zich door het bejubelen van de islamitische ideologie en het buitensluiten van Israël. Daarmee is de Euromed-agenda een van de meest destructieve vormen van het Europees beleid, waar zeker een provinciale overheid zich verre van zou moeten houden.

De PVV Noord-Brabant ziet nut en noodzaak van deelname aan deze Europese organisatie niet in en wil daarom dat de provincie de contributie beëindigt. Los hiervan kondigt de PVV Noord-Brabant aan nog Statenvragen te gaan stellen over declaraties in het algemeen.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More