Maikel Boon - home

Komende vrijdag wordt in de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Begroting voor 2023 besproken.

De PVV Noord-Brabant maakt van deze gelegenheid gebruik om nogmaals te proberen om de hele versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien en de deadline voor nieuwe stallen weer op 2028 te plaatsen, zoals ook eerder met de veehouderijsector klip en klaar is afgesproken. "We zien op dit moment dat innovatieve stalsystemen, die het Brabantse college op onze boeren forceert in het kader van stikstofreductie, door rechters worden afgeschoten, maar tegelijkertijd komt de volstrekt onhaalbare Brabantse deadline van 2024 steeds dichterbij", aldus woordvoerder Landbouw Maikel Boon.

Read More

Geacht college,

Op de website van Nieuwe Oogst[1] valt te lezen dat de EU op korte termijn Renure-meststoffen wil gaan toestaan. Nederland zou echter buiten de boot vallen, omdat in ons land zogenaamd al een “te hoge nitraatbelasting” voor het drinkwater aanwezig zou zijn.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

“De provincie neemt maatregelen om de soortenrijkdom te behouden en het natuurbeheer te stimuleren. We richten ons niet alleen op de Brabantse natuurgebieden, maar we zetten in op een natuur inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat we in alle delen van Brabant schade aan natuur voorkomen en de mogelijkheden van natuur benutten. Daarmee zorgen we ervoor dat onze kinderen niet de rekening gepresenteerd krijgen van het verlies van natuur.”

Dat klinkt op zichzelf nobel en ook de PVV wil graag onze natuur behouden. Maar wat zien we in de praktijk. Dat er vorig jaar 250.000 migranten naar Nederland emigreerde. Dat zijn meer mensen dan Eindhoven aan inwoners heeft.

Read More