Statenvragen schrappen herinrichting N65

Geacht college,

Wéér wordt een infrastructureel project in Brabant op de lange baan geschoven en wordt ook hier voor lapmiddelen gekozen i.p.v. een gedegen herinrichting.[1] Ditmaal gaat het om de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. En ook dit keer komt het door het doorgeslagen stikstofbeleid. Hierdoor zal de verkeerscongestie en verkeersonveiligheid wederom toenemen, terwijl de Brabantse autorijder snakt naar meer nieuwe wegen en herinrichting van de bestaande (onveilige) wegen. Het Brabantse wegennet zit in een vicieuze cirkel. Jarenlang worden plannen gemaakt om wegen aan te leggen of te herinrichten en op het laatste moment gaat er weer een streep door de plannen vanwege o.a. stikstof. Dat is de reden dat onze provincie dichtslibt en er veel verkeersslachtoffers te betreuren zijn. En dat terwijl Gedeputeerde Staten toch steeds maar roept dat ze het aantal verkeersslachtoffers naar 0 willen terugbrengen. Die wens is een utopie als er niet snel wat gaat veranderen aan het huidige rampzalige beleid.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen schrappen herinrichting N65

Statenvragen Ernstige ongevallen op de net gerealiseerde Westparallel (N69)

Geacht college,

Op de in oktober 2021 geopende Westparallel van de N69 t.h.v. Riethoven heeft afgelopen week een dodelijk ongeval plaatsgevonden.[1] De bestuurder schoot door de smalle middenberm en kwam op de verkeerde weghelft frontaal in botsing met een ander auto. In mei van dit jaar botste twee vrachtauto’s op elkaar, waardoor een bestuurder bekneld kwam te zitten en in oktober 2022 botste twee voertuigen frontaal op elkaar, omdat ook toen een auto door de middenberm schoot en op de verkeerde weghelft terecht kwam.[2] De PVV maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op deze Westparallel van de N69. Zeker omdat wij tijdens de realisatiefase er steeds op hebben gehamerd dat de weg 2x2 baans zou moeten worden i.v.m. de verkeerscongestie (I/C verhouding van 0.81%). Ook het ontbreken van een geleiderail in de smalle middenberm op deze drukke weg is nu al funest gebleken. Tevens zijn er geen pech- of noodstroken en kunnen de nooddiensten de plek van een ongeval vaak moeilijk bereiken omdat er maar één rijstrook is.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Ernstige ongevallen op de net gerealiseerde Westparallel (N69)

Statenvragen Eindhoven Airport gaat privévluchten weren

Geacht college,

Deze week is bekend geworden dat Eindhoven Airport vanaf 2026 privévluchten gaat weren. Dit omdat de luchthaven sneller wil verduurzamen de komende jaren. Het besluit valt onder een pakket van maatregelen om de CO2 uitstoot te reduceren en geluidsoverlast te beperken de komende jaren. De PVV wil graag duidelijkheid krijgen over de consequenties van deze maatregel.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Eindhoven Airport gaat privévluchten weren

Statenvragen Een nieuwe afslag op de N267 bij de Kromme Nol

Geacht college,

Op de N267 in Wijk en Aalburg ter hoogte van de Kromme Nol is er een groot fileprobleem. Tussen de Heusdense-Brug en de rotonde bij de N283 staat het verkeer dagelijks muurvast. Dit wordt mede veroorzaakt omdat het verkeer dat richting Genderen en Nederhemert gaat meteen nadat ze de rotonde hebben genomen weer linksaf de Kromme Nol op moet draaien. Dit stremt de doorstroming en zorgt voor een verkeersonveilige situatie. Een praktische oplossing (zie ook de bijlage) zou zijn om tussen de Heusdense-Brug en de rotonde op de N267 een afslag te creëren vanuit de richting van Heusden. Hier ligt al een fietspad dat opgewaardeerd kan worden tot een volwaardige afslag voor het verkeer. Op deze manier zou de ontvlechting van het verkeer de doorstroming sterk bevorderen zodat het fileprobleem kan worden opgelost omdat de rotonde minder verkeer krijgt te verwerken. Ook kan het verkeer dan gerichter naar Genderen en Nederhemert rijden wat scheelt in de uitstoot. Deze oplossing is ook geopperd in de gemeenteraad van Altena.[1]

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Een nieuwe afslag op de N267 bij de Kromme Nol

Statenvragen Twijfel aan natuurdoelanalyses Noord-Brabant

PVV Noord-Brabant wil helderheid van provinciebestuur over natuurdoelanalyses

De ZLTO heeft stevige kritiek geuit op de natuurdoelanalyses (NDA's) van Brabantse natura2000-gebieden. Volgens de belangenorganisatie voor boeren en tuinders rammelt de werkwijze die bij de NDA's is gehanteerd en zijn er onterechte gevolgtrekkingen geformuleerd op basis van onvolledige data. De ZLTO heeft bij de provincie de achterliggende stukken bij deze NDA's opgevraagd en heeft geconstateerd dat er wegens gebrekkige informatie geen zinvolle conclusies getrokken hadden mogen over de staat van habitats en soorten. Ook zou de monitoring niet systematisch zijn, waardoor helemaal niet vastgesteld kan worden hoe goed of slecht het met soorten gaat.

Lees meer: Statenvragen Twijfel aan natuurdoelanalyses Noord-Brabant

Spreektekst Begroting 2024

Voorzitter,

Vandaag bespreken we aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode een door GS als ‘beleidsarm’ aangeduide begroting. Er zit inderdaad nog geen echt nieuw beleid in, maar onze Brabantse burgers worden desondanks nog steeds arm gemaakt door voortzetting van veel onzinnig beleid.

Sterk exemplarisch daarvoor is wel volstrekt onnodige Brabant Outcomes Fund 2.0. Niemand zit er op te wachten, niemand wil er in investeren, resultaten blijven achterwege, maar tóch een belastinggeldverslindende nieuwe variant opzetten. Om GS en projectmanagers maar geen gezichtsverlies te laten lijden blijven trekken aan een dood paard, wat heeft de Brabander daar aan?

Lees meer: Spreektekst Begroting 2024

Statenvragen Informatievoorziening station Eindhoven

Geacht college,

De PVV heeft signalen ontvangen over de informatievoorziening van het busvervoer op het station Eindhoven. De informatievoorziening zou de laatste tijd uitermate bedroevend zijn.

Zo zouden bijvoorbeeld de gele busborden (vertrekstaten) niet adequaat worden aangepast bij het uitvallen van vele buslijnen ten gevolge van de personeelstekorten. Ook de DRIS (Dynamisch Reisinformatiesysteem) wordt niet aangepast, waardoor de niet-rijdende lijnen gewoon worden weergegeven. Daarnaast staat er op het station een klein informatieloket van Hermes/NS. Deze gaat verdwijnen en is nu nog maar twee dagen in de week één uurtje open.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Informatievoorziening station Eindhoven

Spreektekst Beleidskader Leefomgeving

Voorzitter, ik zal niet herhalen wat ik in de themacommissie over dit Beleidskader Leefomgeving heb gezegd, maar ik blijf erbij dat dit stuk het zogezegd leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’ niet gaat oplossen, maar het tot een puzzel maakt waarbij ieder puzzelstukje door het college altijd zo kan worden bijgebogen dat het naar haar welbevinden altijd wel zal passen.

Lees meer: Spreektekst Beleidskader Leefomgeving

Spreektekst BURAP II 2023

Voorzitter, de burap betreft de tussentijdse rapportage van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de afwijkingen in de beleidsuitvoering van het lopende jaar. Daar is tevens een begrotingswijziging aan vast gekoppeld waarmee lopende en meerjarige financiële wijzigingen worden voorgelegd aan PS.
De PVV is van mening dat de begrotingswijzigingen bij een burap enkel betrekking zouden moeten hebben op het lopende begrotingsjaar.

Voorzitter, aan ambitie is er geen gebrek bij deze provincie. Je kunt het zo gek niet verzinnen of GS wil zich ermee bemoeien. Het zou om meerdere redenen beter zijn als de provincie zich beperkt tot het goed uitvoeren van de kerntaken.

Lees meer: Spreektekst BURAP II 2023

Statenvragen over leningen aan gemeenten

Geacht college,

De provincie heeft 2,3 miljard euro aan verstrekte leningen uitstaan (Jaarrekening 2022, bijlagenboek blz. 25-34/ begroting 2024, bijlagenbundel blz 54-60), waarvan 1,7 miljard euro aan decentrale overheden buiten Noord-Brabant, het overgrote deel gemeentes.

Over dit onderwerp heeft de PVV Noord-Brabant de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen over leningen aan gemeenten

Opinieartikel Deelmobiliteit in het landelijk gebied

Bijeenkomst (deel)mobiliteit in het landelijk gebied

Onlangs was er in het provinciehuis de bijeenkomst over (deel)mobiliteit in het landelijk gebied. Een belangrijke bijeenkomst, want er is al jaren sprake van een verschraling van het Openbaar Vervoer in onze provincie, vooral in de kleine kernen. De traditionele buslijnen verdwijnen in rap tempo, vaak door personele problemen, waardoor dorpen steeds meer geïsoleerd raken. Dit heeft grote consequenties, want veel mensen kunnen hierdoor steeds moeilijker van A naar B reizen. Het wordt voor hun steeds lastiger om naar belangrijke afspraken te gaan zoals het werk, het ziekenhuis of simpelweg het afleggen van een familiebezoek. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende oplossingen geopperd. Een daarvan was deelmobiliteit.

Lees meer: Opinieartikel Deelmobiliteit in het landelijk gebied

Spreektekst AZC Steenbergen 2023 Maikel Boon

Ik ben trots op Steenbergen. Deze gemeente is tot op heden de enige gemeente geweest die heeft vastgehouden aan haar principes en geen asielzoekers heeft willen opvangen.
In tegenstelling tot andere gemeenten heeft u wel gekozen voor uw eigen inwoners.
Niet vanwege haat naar asielzoekers maar vanwege liefde naar uw eigen inwoners.
Jullie mogen, nee jullie moeten trots zijn op deze moed en vastberadenheid jullie eigen inwoners te beschermen.

Lees meer: Spreektekst AZC Steenbergen 2023 Maikel Boon

PVV Noord-Brabant organiseert vrijdag 29 september een inloopavond in de Weeffabriek in Geldrop voor bezwaarmakers tegen asielopvang De Akert

Beste inwoners van Geldrop,

Uw gemeente heeft een vergunning verstrekt om in de Akert minderjarige asielzoekers te huisvesten.
Tot 2 oktober kunt u bij uw gemeente formeel bezwaar maken tegen dit plan.

De PVV Noord-Brabant wil u graag ondersteunen bij het maken van bezwaar tegen deze asielopvang in uw woonomgeving. Daarom organiseert de PVV Noord-Brabant aanstaande vrijdagavond 29 september van 19.00u tot 21.00u een inloopavond in de Weeffabriek (Wolkamer), Molenstraat 23, 5664 HV Geldrop.

Tijdens deze inloopavond zijn Statenleden van dePVV Noord-Brabant beschikbaar om u tips te geven en te adviseren bij het opstellen van een bezwaarschrift, waarvoor ook modelbrieven voor u beschikbaar zijn.

Wij heten u van harte welkom op deze inloopavond en denken graag met u mee om de huisvesting van asielzoekers in de Akert te voorkomen!
Vragen of meer informatie? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de fractie PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Fractievoorzitter

Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

De KWR en het gezwets over de zogenaamde waterkwaliteit, het is gewoon een nieuwe smoes om Nederland te verstikken, net zoals ze dat deden met stikstof. En geloof me, dat gaat onze economie en samenleving keihard raken.

Kijk maar eens naar wat er nu al gebeurt door die stikstofwaanzin. Evenementen worden afgelast, net zoals Offroad Budel en jumping Valkensvaart. En als ze wel doorgaan, moeten ze in een afgezwakte vorm plaatsvinden, zoals de boerendag in Woensdrecht. Het is gewoon belachelijk!

Lees meer: Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

Statenvragen petitie voor beter vervoer met buslijn 143 naar Tilburg

Geacht college,

Op de site van het ED[1] valt te lezen dat inwoners van Reusel een petitie zijn gestart om de provincie op te roepen iets te doen aan de problemen met lijn 143 Reusel – Tilburg. Volgens de opstellers rijden de bussen minder frequent en vallen ze soms ook uit. Aan de provincie wordt gevraagd om vervoerder Arriva toe te spreken, boetes uit te delen of zelfs een andere vervoerder te zoeken.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen petitie voor beter vervoer met buslijn 143 naar Tilburg

Statenvragen Ondermijning door ambtenaren met connecties naar Extinction Rebellion

In de media komt regelmatig naar voren dat Extinction Rebellion (XR) activisten niet schromen om snelwegen, vliegvelden en privébezit te bezetten of vernielen, en democratische vergaderingen te verstoren. Verontrustend is dat Extinction Rebellion nu actief ambtenaren oproept om deel te nemen aan ondermijnende activiteiten. Reden voor de PVV Noord-Brabant om statenvragen te stellen over dit onderwerp.

De PVV Noord-Brabant wil weten of er sprake is van betrokkenheid van provincieambtenaren bij Extinction Rebellion. De partij wijst ook op de gedragscode voor ambtenaren van de Provincie, waarin staat dat privécontacten met groeperingen die normen en wetten overtreden als ongewenst worden beschouwd. Maikel Boon, woordvoerder ondermijning namens de PVV Noord-Brabant, onderstreept het belang van deze kwestie: "XR-activisten hebben herhaaldelijk democratische bijeenkomsten verstoord en illegale acties ondernomen, zoals het bezetten en vernielen van snelwegen, luchthavens en particulier eigendom. Deze acties, vermomd als 'burgerlijke ongehoorzaamheid', zijn niet alleen in strijd met de wet, maar ondergraven ook de fundamenten van onze democratie." 

Lees meer: Statenvragen Ondermijning door ambtenaren met connecties naar Extinction Rebellion

Statenvragen Advies onafhankelijk kwartiermaker over haalbaarheid Brabantse stallendeadline

De PVV Noord-Brabant slaat alarm over de zorgelijke situatie waarin boeren verkeren die vooroplopen in de ontwikkeling van baanbrekende stalsystemen. Zij worden geconfronteerd met een buitengewoon complexe regelgeving, terwijl zij simpelweg hun gezonde boerenverstand willen gebruiken.

Het huidige beleid lijkt eerder een politiek spel dan een praktisch werkbare oplossing, waarbij onze boeren nu gedwongen worden om te kiezen voor luchtwassers, die niets anders doen dan ammoniak uit de lucht zuiveren. Maar onze boeren weten beter - zij streven naar innovatieve stalsystemen die de bron aanpakken.

Lees meer: Statenvragen Advies onafhankelijk kwartiermaker over haalbaarheid Brabantse stallendeadline

Statenvragen Toelating van Renure op provinciale gronden

De PVV Noord-Brabant roept op tot het toestaan van Renure als een natuurlijk alternatief voor kunstmest op provinciale landbouwgronden.

In het recent gepubliceerde bestuursakkoord van de provincie staat vermeld: "Wij moedigen het gebruik aan van natuurlijke of mechanische gewasbeschermingsmethoden en streven ernaar chemische gewasbescherming zoveel mogelijk te verminderen. Als provincie willen we het goede voorbeeld geven en daarom gaan we onze pachtvoorwaarden voor provinciale gronden verduurzamen door het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming niet langer toe te staan."

Lees meer: Statenvragen Toelating van Renure op provinciale gronden

PVV Noord-Brabant uit bezorgdheid over annulering Offroad Budel door Stikstofwaanzin

De Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant (PVV) uit haar diepe bezorgdheid over de annulering van het internationale 4x4-evenement Offroad Budel, ten gevolge van de verstikkende stikstofregelgeving. De organisatie heeft met grote spijt moeten besluiten om de komende editie af te gelasten, allemaal vanwege doorgeschoten milieuregels, wat wederom leidt tot het verlies van een belangrijk cultureel evenement.

Het evenement, dat jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers naar Brabant trekt en na 8 succesvolle eerdere edities een cruciale culturele waarde heeft verworven, wordt nu geofferd op het altaar van bureaucratie en overregulering.

Lees meer: PVV Noord-Brabant uit bezorgdheid over annulering Offroad Budel door Stikstofwaanzin