Louis Roks - spreekteksten

Voorzitter, Kaderstelling Erfgoed is voor de PVV een belangrijke taak van de provincie.

Wij willen inzetten op handhaven van ons Brabants cultureel erfgoed, leegkomende monumentale kerken en dan vooral passend herbestemmen.

In dit stuk zitten op zich goede kaders , zoals de uitgangspunten verhaallijnen en de doelstelling om een terugtrekkende overheid te willen zijn. Voor wat de verhaallijnen betreft, deze zijn nog niet uitgewerkt en zijn dus te onduidelijk om als kaders te dienen voor dit beleid.

Waarom geen integrale benadering vanuit behoefte burgers: wat is per streek van waarde?

Wij vinden dat de nieuwe rol een rol van verbinder zou moeten zijn, maar dat laat zich nog niet echt zien. De resultaten herbestemming zijn veelbelovend zegt dit college, maar de markt pakt het onvoldoende op. Maar wat zijn daarin dan de verwachtingen van het college?

De problemen die de PVV heeft met het stuk:

Read More

Voorzitter,
In het statenvoorstel omtrent indienen zienswijze Omgevingsdiensten komt de PVV meerdere malen tot gefronste wenkbrauwen.
Het college geeft terecht aan dat alles niet conform afspraak loopt, maar nadat GS hierover heeft geblaft verzuimt ze vervolgens te bijten.
Dit is niet wat de PVV Noord Brabant voor ogen heeft bij krachtig besturen.
Het college laat zich voor de gek houden want zoals ook in het stuk wordt aangegeven heeft gedeputeerde als DB lid wél zijn ongenoegen uitgesproken, maar daar blijft het dan vervolgens bij.
De PVV wil dat de provincie als grote geldschieter de regie behoudt en wij willen ons niet laten vertegenwoordigden door een gedeputeerde die zich gedraagt als schoothondje.
De dienst geeft aan dat het inrichten van de organisatie meer tijd vergt en dat 2016 zeker ook nog tot een opbouwjaar wordt gerekend. Wij gaan ervan uit dat in 2015 belangrijke stappen worden gezet in de verbetering van de organisatie. Dat is wel het minste wat we mogen verwachten.

Read More