Louis Roks - spreekteksten

Voorzitter, het is tegenstrijdig dat er ruim 9 miljoen euro vanuit de provincie nodig zou zijn om de transitie naar een biobased economy te bewerkstelligen, terwijl de markt al 200 miljoen heeft geïnvesteerd in de periode 2014 - 2015 en een investeringsvolume van 600 miljoen is beoogd. Hoezo pakt de markt het dan nog niet genoeg zelfstandig op?

Read More

In de Nederlandse politiek heeft men vaak de neiging zich vaag of wollig uit te drukken, wat mijns inziens enkel dient om ware bedoelingen te verbergen of kritische vragen te omzeilen.

Welnu, voorzitter, deze sportnota staat werkelijk bol van ambtelijke vage en wollige taal. Hoe maak je keuzes bereikbaar voor de Brabander? Nou niet met dit document.

Read More

De PVV staat hier met een gemengd gevoel tegenover: enerzijds zijn we als PVV groot voorstander van het behoud van monumentaal erfgoed, anderzijds is de werkwijze van dit Monumentenfonds het bekostigen van haar activiteiten door exploitatie van de monumenten vanuit huuropbrengsten. En daar zit wat PVV betreft wel een bedenking bij dit voorstel: voor de provincie is het in principe geen kerntaak om vastgoed te exploiteren. Die situatie moet dus ook niet langer dan noodzakelijk het geval zijn.

Als wens willen wij uiten dat als er monumentaal vastgoed verhuurd wordt, dit nooit ter beschikking zal worden gesteld aan de opvang van asielzoekers of statushouders.

Verder nog iets over de procesgang. Het voorstel behelst dat PS geen wensen of bedenkingen uiten, dat als gevolg van het feit dat het een collegebevoegdheid is om tot 100 % aandeelhouderschap te komen. Maar kijk er nou eens van bovenaf op, dan is het op zijn minst toch raar dat wij worden geadviseerd om geen wensen of bedenkingen te uiten.

Hoe serieus neem je nu de volksvertegenwoordiging? ’’Hier heb je onze beslissing, maar eigenlijk mag je er niets van vinden.” En met dergelijke onzinnige zaken, voorzitter, zijn wij hier voortdurend bezig. Wanneer u PS echt serieus zou nemen, dan was u aan de voorkant bij ons gekomen om te peilen hoe de grondhouding was. Nu is het wederom mosterd na de maaltijd en hebben we weer een vastgoedklus erbij. Met al zijn risico’s van dien.

Read More