Maikel Boon - home

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennis genomen van verschillende stalbranden de afgelopen tijd in onze provincie, zoals in Kruisland[1], Erp[2] en de Wouwse Plantage[3].

Voor de PVV Noord-Brabant is elk levend verbrand dier er één te veel.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Voorzitter,

Het eerste deel van de mestdialogen is afgerond en de PVV vraagt zich af wat deze dialogen nou werkelijk hebben opgebracht….

 • Een voorstel voor een stop op de overlast van de veestapel??
 • Mest dat wordt gezien als het bruine goud .
 • Mestverwerking dan? Kleinschalig op eigen erf en grootschalig naar industrieterreinen?
 • Volksgezondheid, dierenwelzijn en veiligheid voorop?

Nee, al deze punten staan in het verkiezingsprogramma: ”het beste voor Brabant” het verkiezingsprogramma van de PVV… dat in tegenstelling tot de VVD wel op onze website te vinden is.

Read More

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant betreurt het schrappen van de diervriendelijke maatregelen in de landelijke investeringslijst jonge-boerenregeling’[1] door dit college.

Volgens dit college zijn deze diervriendelijke maatregelen geschrapt omdat deze maatregelen niet “innovatief” genoeg zouden zijn[2]. Het schrappen van deze regels gaat regelrecht tegen de gemaakte afspraken tussen de provincies en de staatssecretaris van Economische Zaken in.

De PVV Noord-Brabant wil weten waarom dit college het écht nodig vindt om diervriendelijke maatregelen te schrappen uit de jonge-boerenregeling.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

 1. In de brief³ van 21 januari 2016 van de staatssecretaris van Economische Zaken staat:

  Afgesproken is dat er, daar waar echt nodig, provinciale accentverschillen kunnen worden aangebracht, maar dat dit beperkt gebeurt.” Is de afspraak tussen provincies en de staatssecretaris van Economische Zaken ten aanzien van het schrappen van investeringscategorieën correct weergegeven in de brief³? Zo niet, waarom niet?

 2. Waarom heeft dit college de diervriendelijke maatregelen uit de landelijke investeringslijst¹ jonge-boerenregeling geschrapt?

 3. Deelt dit college de mening van de PVV dat het schrappen van diervriendelijke maatregelen niet nodig is, dat er verder wordt gegaan dan de in de brief van de staatssecretaris beschreven accentverschillen en dat daarom regelrecht tegen de gemaakte afspraken³ met de staatsecretaris van Economische Zaken wordt ingegaan? Zo nee, waarom niet?

 4. Is het college bereid om de diervriendelijke maatregelen, specifiek een koematras, waterbed en varkensvriendelijke vloeren, weer beschikbaar te stellen voor startende boeren in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

 5. Deelt dit college de mening van de PVV dat de Brabantse agrofoodsector juist voorop moet lopen qua diervriendelijkheid? Zo nee, waarom niet?

 6. Deelt dit college de mening van de PVV dat een beter leven voor vee juist voorop moet staan in plaats van investeringen in zonne-energie en windturbines? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

Read More