Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 28 september 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 september 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 september 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid

Constaterende dat:

Read More