Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 januari 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 07/20 B “Controleprotocol accountant 2019 en 2020”

Besluiten:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de ontstane politieke situatie na het opstappen van 2 gedeputeerden uit het college van GS,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de ontstane politieke situatie na het opstappen van 2 gedeputeerden uit het college van GS,

Constaterende dat:

Read More